POLITIE

 


 

De politie is primair degene die dient te zorgen voor de veiligheid (openbare orde, verkeersveiligheid en criminaliteitsbestrijding) van de bewoners in onze gemeente en omgeving en dient zo de vrijheid en rechten te waarborgen. De politie dient zich hierbij geruggensteund te weten door het gemeentebestuur, maar bovenal door de bevolking.

De politie kan haar taak alleen dan naar behoren vervullen als de gemeenschap haar de nodige bevoegdheden, middelen en mankracht verschaft. Het is een taak van burger en politie de criminaliteit aan te pakken en aan banden te leggen. Betrek bewoners van alle leeftijden bij de voorkoming en bestrijding van criminaliteit. Hier geldt: met en door de burger. De BSD is voorstander van (uitbreiding) van buurtpreventie.

Burgers worden gevraagd oplettend te zijn, en in geval van onraad de politie te waarschuwen. De BSD ziet dit als actief burgerschap.

 


 

 

Reacties gesloten.