VEILIG UITGAAN

 


 

Het eerdere project Veilig Uitgaan heeft bewezen dat gerichte maatregelen effectief zijn. Meer inzet en surveillance van politie en het aanbrengen van camera’s dragen bij tot een veiliger binnenstad en Dorpsstraat in Halsteren in de uitgaansuren. Voortzetting van dit integrale veiligheidsbeleid is dan ook gewenst.

Het verdient aanbeveling jongeren te stimuleren zich vroeger op de avond in het uitgaanscircuit te begeven de kans is dan groot dat zij ook vroeger en meer gespreid naar huis gaan

De BSD is van mening dat zo spoedig mogelijk een uitgaansconvenant moet worden afgesloten waarin huis- en gedragsregels voor het uitgaan in de stad worden vastgelegd.

Horeca, politie, en gemeente zullen in goed overleg de afspraken die zij maken moeten nakomen. Het is van groot belang hierbij ook bewonersplatforms in de binnenstad en vooral ook de jeugdraad te betrekken.

Een goede informatiecampagne moet er toe bijdragen dat deze gedragsregels gemeengoed worden bij alle betrokkenen (flyers, folders, affiches e.d.).

 


 

 

Reacties gesloten.