BINNENSTADS- EN PARKEERONTWIKKELING

 


 

De klimaatontwikkelingen geven in toenemende mate hittestress in binnensteden. Ook in onze binnenstad is te constateren dat op zomerse dagen de winkelstraten ‘onleefbaar’ worden en winkelend publiek wegblijft. Dit vraagt om een andere inrichting van de binnenstad en in het bijzonder de winkelstraten.

De BSD wenst de promotie van groene daken, met als positief effect een koelere en qua fijnstof schonere binnenstad. Voor de winkelstraten is het wenselijk dat een plan ontwikkeld wordt om deze te gaan voorzien van deels overhangende beplanting zoals je dit in mediterrane binnensteden aantreft.

Dit geeft verkoeling en schaduw op warme zomerse dagen.

Het Korenbeursplein is prachtig opgeknapt, maar feitelijk is dat ten koste gegaan van de bereikbaarheid van huidige ondernemers ter plaatse. Hier past een semi-permanente mediterrane markt aangevuld met een horeca terrasfunctie.

Versterking van het kernwinkelapparaat en bevordering van de leefbaarheid in de binnenstad voor de bewoners dienen voorop te staan. De aantrekkelijkheid van de binnenstad als woongebied moet behouden blijven en verder worden uitgebouwd. Gestreefd moet worden naar een mix van activiteiten waarbij rekening wordt gehouden met de wensen, zorgen en soms conflicterende belangen van alle gebruikers van de binnenstad. Er dient in de binnenstad voor ieder een plek te zijn.

Het huidige winkelvoorzieningenniveau is goed te noemen. Cultuur, toerisme/recreatie én een aantrekkelijk winkelklimaat versterken elkaar!

Leefbaarheid staat centraal.

Echter de ontwikkelingen met betrekking tot het “internetkopen” gaan erg snel.

De verwachting is dat over ongeveer 10 á 15 jaar 30 á 40 % van de huidige winkels niet meer bestaan.

Dit kan veel gevolgen hebben voor de functie en de inrichting van de Binnenstad. Het is belangrijk dat het gemeentebestuur daar samen met de detailhandel actief op anticipeert.

De BSD staat voor verdere stimulering van wonen boven winkels, maar ook voor het stimuleren van kleine bedrijvigheid in woonbuurten.

Behoud van het historisch karakter en het oude stratenplan dient een randvoorwaarde te zijn bij nieuw te ontwikkelen plannen.

Bij nieuwbouw dienen hoge stedenbouwkundige en architectonische eisen te worden gesteld aan inpassing in de bestaande historische omgeving.

Monumentale bomen in de binnenstad zijn buitengewoon beeldbepalend en dienen met zorg te worden omringd.

Een hoge prioriteit voor de binnenstad is het schoonhouden daarvan. Met z’n alleen kunnen we concluderen dat de afvalverzamelplaatsen in de binnenstad er vaak uit zien als Kragge-dependances. In overleg met de middenstand en bewoners zal er tot een oplossing moeten worden gekomen. Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de Grote Markt en de directe omgeving voor gehandicapten, ouderen en rolstoelgebruikers dienen hoge prioriteit te krijgen. Neem de uitgangspunten voor toegankelijkheid van het VN verdrag voor de rechten van de mens op als richtlijn voor het gemeentelijk beleid.

Hieronder verstaan wij ook openbare toiletten. Meer bewaakte fietsenstallingen op strategische punten zullen het gebruik van de fiets naar de binnenstad positief beïnvloeden en deze dienen er dus te komen.

Nog altijd is geen gehoor gegeven aan het voorstel van de BSD om het parkeren op Plein XIII klantvriendelijker te maken en de ruimte efficiënter te benutten zonder toekomstige ontwikkelingen zoals een ondergronds parkeren te blokkeren. Plaatsing van hefbomen maakt het parkeren helaas niet goedkoper, maar wel klantvriendelijker. Je krijgt geen bon wanneer je een paar minuten te laat bent, en betaalt uitsluitend voor de tijd waarop je geparkeerd staat. Dit dient dan ook onverwijld te worden gerealiseerd.

Het uitbreiden van het betaald parkeren dient te stoppen. Andere oplossingen, zoals de blauwe kaart, verdienen de voorkeur.

 


 

 

Reacties gesloten.