DE PLANNEN VAN BERGEN OP ZOOM

 


 

De stad promoten is een uitstekend streven. Echter moet er wel voor worden gewaakt dat men niet aan grootheidswaanzin gaat lijden. Bergen op Zoom ligt in een landelijke omgeving en het gros van de inwoners wil dat zo houden. Projecten als de Bergse Veste en De Markiezaten zijn prestigeprojecten en zijn geldverslindend. Geld dat beter besteed kan worden.

Denk er ook aan dat veel mensen in een drukke omgeving werken en blij zijn de gewenste rust thuis te vinden.

Nog steeds blinkt Bergen op Zoom uit in het ontwikkelen van grootscheepse plannen. Tot onze spijt moeten wij constateren dat de uitvoering van die plannen iedere keer weer stuit op problemen, vertragingen, weerstanden en financiële tegenvallers.

In de eerste plaats gaat er veel mis vanwege een gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Daarom vindt de BSD dat uiterste zorg moet worden besteed aan een goed interactief voorbereidingsproces, zodat de kansen op vertraging om díe reden kleiner worden.

Ten tweede blijken de bestuurlijke en ambtelijke organisaties, waaraan bij grootschalige projecten hoge eisen worden gesteld, onvoldoende op elkaar te zijn afgestemd. Ook in de communicatie naar belanghebbenden ontstaat daardoor veel onduidelijkheid en derhalve weerstand. Een heldere organisatiestructuur met duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden is vereist. Eén projectwethouder dient zich bezig te houden met grote projecten en die dient er dan ook bovenop te zitten. Iemand die niet nog eens honderd andere zaken in zijn portefeuille heeft, maar zelf de stad in moet om met alle betrokkenen contact te onderhouden. Geen bestuur vanuit een ivoren toren, maar in directe betrokkenheid met de burgers.

Ten derde staat de BSD voor een duidelijk aangegeven tijdspad per project. Afwijken hiervan kan alleen na overleg met de gemeenteraad. Op deze manier wensen wij het zicht te houden op afspraken met derden.

 


 

 

Reacties gesloten.