BEROEPSONDERWIJS

 


 

Het regionale bedrijfsleven is gebaat bij een adequaat voorzieningenniveau op het gebied van beroepsonderwijs. Daarbij is aandacht nodig voor een zorgvuldig studiekeuzeproces naar het voortgezet onderwijs (VMBO/HAVO/VWO) en voor een adequate onderwijsinfrastructuur.

In de gemeente dienen voldoende vormen van voortgezet/beroepsonderwijs en praktijkopleidingen aanwezig te zijn.

Promotie van het beroepsonderwijs is een taak van gemeente, onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk. De concurrentiepositie van het West-Brabants bedrijfsleven kan worden versterkt door een instroom van goed gekwalificeerd personeel (met name op MBO-niveau).

ROC West Brabant, school voor VMBO- en MBO-opleidingen, heeft in Bergen op Zoom de taak om de noodzakelijke beroepskrachten voor het bedrijfsleven klaar te stomen. Daartoe kan het invoeren van docentenstages een belangrijke bijdrage leveren. De eerst verantwoordelijken daarvoor zijn het onderwijs en het bedrijfsleven. Echter de gemeente, als lokale overheid, kan hierin een stimulerende rol vervullen.

 


 

 

Reacties gesloten.