CULTUUR-HISTORISCH BESEF

 


 

De kennis over de geschiedenis van Bergen op Zoom gaat zienderogen achteruit. Maar weinig jongeren zijn bekend met de rol, de positie en gebeurtenissen van en in Bergen op Zoom tijdens de Tweede Wereldoorlog. Laat staan dat zij over kennis beschikken van de vroegere oorlogen in Bergen op Zoom, of over de welvaartspositie waar Bergen op Zoom over beschikte in de Middeleeuwen.

De gemeente moet scholen stimuleren hier voldoende aandacht aan te besteden. Verder is een jeugdmonumentendag alleen niet voldoende. Als de mogelijkheid er is, moet de gemeente ook bijdrage aan de kennisontwikkeling over de eigen leefomgeving, desnoods in meerdere talen.

Het behoud van archeologische waarden binnen de gemeente Bergen op Zoom moet worden gestimuleerd. Daartoe is het noodzakelijk een archeologische kennisroute te ontwikkelen en de opgravingsbevoegdheid te bestendigen.

 


 

 

Reacties gesloten.