CULTUUR

 


 

Een sterke culturele infrastructuur met aandacht voor kwaliteit prikkelt de creativiteit en fantasie, brengt mensen tot elkaar, verdiept en heeft zodoende een meerwaarde voor de samenleving.

Het cultuurbeleid moet zich richten op jong en oud, op alle lagen van de bevolking en moet toegang bieden tot klassieke en hedendaagse kunstuitingen, het cultureel erfgoed en de kunstuitingen in eigen cultuurkring. Deze uitingen dienen met een creatieve aanpak met elkaar gecombineerd te worden.

De BSD mist een aantal essentiële zaken in het huidige cultuurbeleid:

 • Een werkende culturele raad/cultuurmanager
 • Een cultuurinformatiepunt met een brede doelstelling, bijvoorbeeld nabij/in de bibliotheek
 • Voldoende atelierruimte en expositiekansen voor beeldende kunstenaars
 • Voldoende subsidiegelden voor het in standhouden van wezenlijke voorzieningen als de bibliotheek, muziek- en balletschool en de geregistreerde musea
 • Goede huisvesting voor culturele instellingen
 • Ruimhartige subsidies voor vernieuwende culturele manifestaties
 • Een aansprekende cultuurprijs
 • Het ontwikkelen van een culturele infrastructuur, waarvan het facilitair bedrijf met een dienende instelling een goed startpunt kan zijn
 • Cultuur is belangrijk voor iedere wijk en enige spreiding kan behulpzaam zijn om cultuur voor iedereen bereikbaar te maken
 • Versterking van de cultuureducatieve samenwerking binnen onze gemeente
 • Cultuur voor alle lagen en groepen binnen onze bevolking bereikbaar maken
 • Versterking van het culturele aanbod binnen onze gemeente
 • Ontwikkelen en uitbouwen culturele routes, zoals: de beeldenroute, de poëzieroute, een archeologische route en de atelierroute
 • Ontwikkelen van een Bergse cultuurweek
 • Bergen op Zoom een uitstraling geven als cultuurstad

De openbare bibliotheek is veel meer dan een uitleenpunt van boeken en andere traditionele media. Zij biedt toegang tot alle informatiedragers.

Gemeentelijke en andere (overheids) informatie worden op deze neutrale plek aangeboden. Hier beschikt men tegelijkertijd over de bronnen om de waarde van deze informatie zelf te kunnen beoordelen.

De relatie tussen de openbare bibliotheek, het sociaal-cultureel werk en de andere voorzieningen in de wijk dient versterkt te worden. Bibliotheken dienen zich in te zetten als centra van ‘levenslang leren’ en als het ‘geheugen’ van de gemeenschap.

 


 

 

Reacties gesloten.