DECENTRALISATIE AWBZ

 


 

Vanaf 1 januari 2015 worden een groot aantal voorzieningen vanuit de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten. Zo wordt ook de gemeente Bergen op Zoom verantwoordelijk voor de begeleiding en verzorging van ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, terwijl er tegelijkertijd grote bezuinigingen worden doorgevoerd. De BSD maakt zich hierdoor zorgen over de toekomst van de langdurige zorg aan inwoners van onze gemeente die hierop aangewezen zijn.

De BSD is van mening dat ten alle tijden de patiënt de regie over zijn eigen leven moet kunnen houden. Er dient maatwerk en ondersteuning gegeven te worden.

De zorgvrager moet de beschikking kunnen krijgen over een Persoons Gebonden Budget(PGB) dat wordt toegewezen op basis van een onafhankelijk vastgestelde zorgvraag. Hiervoor moeten strikte regels gelden.

Het mag niet zo zijn dat er straks mensen tussen wal en schip vallen door onduidelijkheid.

 


 

 

Reacties gesloten.