HBO-ONDERWIJS

 


 

Het is noodzakelijk dat binnen afzienbare tijd een (dependance van) HBO-instelling gerealiseerd wordt in Bergen op Zoom. Daaraan zijn een aantal voordelen verbonden zoals:

  • Het trekt werkgelegenheid aan
  • Het bindt de jeugd aan Bergen op Zoom
  • Het bevordert de doorstroom van MBO naar HBO onderwijs
  • Het stimuleert volwassenen tot bij- en/of omscholing
  • Jongeren zich hier gemakkelijker blijvend vestigen.

Gekeken naar de Maintenance Valley in Woensdrecht en de Biobased Economy is uitbreiding van technische opleidingen wenselijk. Peilingen geven echter duidelijk aan dat er ook een groot draagvlak is voor o.a. economische opleidingen.

 


 

 

Reacties gesloten.