JEUGDBELEID

 


 

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is een gevleugelde uitspraak.

Maar hebben alle jeugdigen zelf nog een toekomst?

Bij het ontwikkelen van het toekomstig jeugdbeleid moet wat de BSD betreft onze jeugdraad nauw betrokken te worden. De BSD is een groot voorstander van jeugdparticipatie.

Jongeren moeten de mogelijkheid krijgen invloed uit te oefenen op zaken die hen rechtstreeks aangaan. Hun vragen, wensen en problemen dienen uitgangspunt te zijn voor nieuw jeugdbeleid. Zo is te horen dat jongeren vinden dat er te weinig te doen is in de wijk. Hiervoor moeten ze naar andere locaties.

In een kadernota Jeugd kan jeugdbeleid voor en door jongeren worden vastgelegd.

De jeugdraad kan hierbij een belangrijke rol spelen, vooral wanneer het er om gaat jongeren te laten meedenken. Zij kunnen worden benaderd via de scholen en het jeugd- en jongerenwerk, maar ook enquêtes zijn een doeltreffend middel.

De BSD denkt dat jeugdambassadeurs een goede voorbeeldfunctie kunnen zijn voor veel jongeren. Zij bezoeken scholen, gaan in discussie met jongeren; hun succesverhalen kunnen andere jongeren aan het denken zetten en hen motiveren bij het maken van eigen keuzes.

Een belangrijke keuze voor de (zeer) jonge jeugdigen (tot 18 jaar) is het gebruik van alcohol en drugs. Belangrijk om verslaving op jeugdige leeftijd te voorkomen is het indringend bieden van voorlichting. Nu de wet bepaalt dat aan jeugdigen beneden de 18 jaar geen alcohol geschonken mag worden in horecabedrijven, dreigt een belangrijke ontmoetingsplaats voor deze jongeren te verdwijnen. Er zal extra geïnvesteerd moeten worden om, samen met de jongeren, hiervoor een alternatief te vinden.

 


 

 

Reacties gesloten.