JEUGDZORG

 


 

Steeds duidelijker wordt dat een groeiend aantal kinderen de rekening van de crisis betaalt. Deze conclusie wordt getrokken uit de Kinderrechtenmonitor 2013.

Hoewel het met het merendeel van de jongeren goed gaat zijn er wel blijvende zorgen. Steeds meer kinderen leven in armoede, ook in Bergen op Zoom is daar sprake van. Ruim 10 % van de kinderen leeft in armoede. De crisis heeft ook gevolgen voor het onderwijs en de zorg. Goed onderwijs op maat voor kinderen die extra zorg nodig hebben is nog steeds geen vanzelfsprekendheid. De BSD maakt zich zorgen over de toenemende spanningen in gezinnen in Bergen op Zoom, met financiële problemen.

Ook in onze gemeente zijn er kinderen die niet naar school (kunnen) gaan. Voor kinderen en jongeren bestaan er lange wachttijden in de zorg.

Een maatschappij die onvoldoende investeert in de zorg voor kwetsbare kinderen krijgt dat terug in de vorm van agressie, geweld en criminaliteit, zo is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek.

De BSD zou graag zien dat in het licht van de jeugdwerkeloosheid ‘oude’ initiatieven, zoals voorheen Spoorzoeker in de Celebesstraat, waar jongens en meisjes die (goede) redenen hadden hun schoolloopbaan tijdelijk te onderbreken werden opgevangen en begeleid, opnieuw worden opgestart.

Een oorzakelijk verband is misschien nog moeilijk aan te tonen, maar er is inmiddels wel een relatie aangetoond tussen kindermishandeling, verwaarlozing en misbruik en agressie geweld en criminaliteit op latere leeftijd.

 


 

 

Reacties gesloten.