SPORT

 


 

Sport is gezond – voor lichaam en geest -, uitstekend voor de sociale ontwikkeling, bevordert integratie en is een onbetaalbaar bindmiddel in onze samenleving. Duizenden sporters en vrijwilligers vinden in sport een zinvolle vrijetijdsbesteding.

De taak van de lokale overheid om sport te stimuleren en de voorwaarden te scheppen voor een optimale sportbeoefening is daarmee welhaast vanzelfsprekend te noemen.

Sportstimulering op scholen is een al even logische eerste stap en dient te worden gecontinueerd en zo nodig te worden uitgebreid. Alle sportverenigingen zullen beamen dat een gezonde sportvereniging valt of staat met aanwas van nieuwe jeugdleden.

Goede sportaccommodaties, adequate voorzieningen en de ruimte om ledenaanwas goed te accommoderen zijn essentiële voorwaarden voor sporters en sportverenigingen. Daar waar meer ruimte nodig is, zal de gemeente mee moeten denken en zoeken naar oplossingen om ruimtegebrek en knelpunten op te lossen.

Alleen dan kan sport gezond blijven en zullen ook de talloze vrijwilligers in verenigingen gemotiveerd blijven hun vrije tijd te steken in een goed draaiende vereniging.

Daarom is de BSD van mening dat in de komende raadsperiode nu eens daadwerkelijk en in ieder geval de volgende maatregelen moeten worden genomen:

  • oplossing van het ruimtegebrek op sportpark Rozenoord waarbij sportpark Rozenoord voor een belangrijk deel (o.a. atletiekbaan, kunstgrasvelden) gehandhaafd moet blijven in de wijk als sociale ontmoetingsplaats
  • renovatie van verouderde kleedkamers en douche-inrichtingen op nagenoeg alle sportaccommodaties en uitbreiding waar nodig
  • aanleg van veilige Run for Fun-routes in samenwerking met de KNAU
  • sanering en renovatie van verouderde gymnastieklokalen
  • uitbreiding buitensportvoorzieningen o.a. voor mountainbikers, hardlopers en ruiters/menners
  • handhaving van het jaarlijkse concours-hippique

Een degelijke capaciteitsberekening zal in samenhang met de (groei)prognoses mede bepalend moeten zijn voor de omvang van eventuele uitbreidingen.

Sportstimulering moet zich niet alleen richten op jeugd, maar ook ouderen en specifieke doelgroepen moeten geactiveerd worden, bijvoorbeeld middels minigolf, jeu de boules en andere takken van sport waarbij ouderen zich thuis kunnen voelen.

Elke Bergenaar hoort in zijn of haar eigen wijk gelegenheid te vinden voor (buiten)sport, al dan niet in clubverband. Waar nodig zullen de voorzieningen daarvoor moeten worden gecreëerd. Top- en breedtesport versterken elkaar. Verenigingen die in de hoogste klasse spelen behoeven extra ondersteuning.

Financiële ondersteuning dient te worden aangepast aan verwachte en geleverde prestaties. Daarnaast moeten de contacten tussen sportverenigingen en scholen worden geïntensiveerd met inzet van de combinatiefunctionaris.

Ter voorkoming van sportblessures en gezondheidsrisico’s zal meer voorlichting moeten worden gegeven.

 


 

 

Reacties gesloten.