VRIJWILLIGERSBELEID

 


 

Vrijwilligers zijn vaak onzichtbaar maar absoluut onmisbaar” is een opmerking die vaak wordt gemaakt om de waarde van vrijwilligerswerk aan te geven. Als stadsbestuur moeten we de vrijwilliger in Bergen op Zoom op handen dragen. De BSD is van mening dat er voor de gemeentelijke overheid een duidelijke taak ligt om in de voorwaardenscheppende sfeer het vrijwilligerswerk mogelijk te maken.

Concreet betekent dit dat de gemeentelijke overheid:

  • belemmeringen daar waar mogelijk opruimt en sociale activering van uitkeringsgerechtigden ondersteunt en niet alleen bestraft
  • zelfwerkzaamheid van verenigingen stimuleert
  • een jaarlijkse dag voor de vrijwilligers houdt
  • mantelzorgers erkent als vrijwilligers
  • gemeentelijke ambtenaren faciliteert om vrijwilligerswerk op zich te nemen
  • vrijwilligerswerk actief ondersteunt door als gemeenschap er iets tegenover te zetten

 


 

 

Reacties gesloten.