FIETSPADEN EN VEILIGE SCHOOLROUTES

 


 

Bij het verkeersbeleid staan langzaam-aan-routes ten behoeve van schoolgaande kinderen hoog op de prioriteitenlijst van de BSD. Er zijn nog altijd te weinig veilige fietsroutes. Voor burgers kan het systeem van fietsroutes naar het centrum verbeterd worden. Het bevordert fietsen en remt autogebruik af. Overigens is een rotonde op de kruising/splitsing Westersingel/Noordsingel/ Burg. Stulemeijerlaan/Steenbergsestraat zeker de moeite van een onderzoek waard.

We willen oplossingen voor onveilige verkeerssituaties, zoals o.a. de kruisingen:

  • Coehoornstraat/Auvergnestraat/Glymesstraaat
  • Zuidsingel/Antwerpsestraat/Zuidoostsingel/Antwerpsestraatweg
  • Jacob Obrechtlaan/Erasmuslaan
  • Burg. Stulemeijerlaan/Rijtuigweg/Bolwerk
  • Kladseweg in Lepelstraat

Het verkeer dient ondergeschikt te zijn aan het woon- en leefmilieu. Het parkeren van vrachtwagens, caravans en campers in woonwijken levert onveilige situaties op. Ons inziens horen vrachtwagens niet thuis in woonwijken, maar dienen op aparte terreinen geparkeerd te worden.

Verder wenst de BSD een veiligheidsplan voor de hele gemeente, waarin een integraal pakket verkeersveiligheidsmaatregelen wordt opgenomen en uitgevoerd. Extra aandacht voor bijvoorbeeld de risico’s van de verkeersonveilige situatie als gevolg van goederenvervoer over de A58 en over het spoor langs en door dichtbevolkte woongebieden.

Verbetering van de bereikbaarheid van de voor onze regio van belang zijnde samenwerkende ziekenhuizen (Lievensberg en Franciscus).

 


 

 

Reacties gesloten.