OPENBAAR VERVOER

 


 

Het handhaven van goed en toereikend openbaar vervoer in onze gemeente staat onder druk. Een minstens minimale voorziening is voor de BSD vanzelfsprekend: immers, grote groepen mensen zijn hiervan afhankelijk. Daarenboven zal de vraag naar openbaar-vervoer-op-maat gezocht moeten worden in CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer).

Dit zogenoemde CVV blijkt te beantwoorden aan een sterke behoefte in de samenleving om voor iedereen reismogelijkheden te scheppen.

Voorts zijn wij warm voorstander van het vragen aan de bevolking om mee te denken over oplossingen over problemen met het openbaar vervoer.

De BSD wil de mogelijkheid onderzoeken van een schoolbus. Om te beginnen dient er een betere afstemming te zijn van bus- en schooltijden. Maar de BSD denkt daarbij een stap verder te gaan en denkt aan een vervoersnetwerk voor de schooljeugd.

Andere vormen van openbaar-vervoer-op-maat, gericht op specifieke behoeften zijn: werknemersvervoer en een zorgnet bedoeld voor hulpbehoevenden in de ruimste zin van het woord. Ons motto: openbaar vervoer moet in beweging blijven!

 


 

 

Reacties gesloten.