EERSTE VERSLAG FAILLISSEMENT FACILITAIR BEDRIJF

 

   


 | LVDK/ 20010 | 19-02-2020 |

 

Geacht college,

 

Het 1e faillissementsverslag Facilitair Bedrijf (zie bijlage/ .pdf) is verschenen.

Kleine samenvatting:

  • banksaldo 157.000 euro,
  • debiteuren 15.000 euro,
  • 20 crediteuren tezamen 208.000 euro.

Dus voorlopig tekort circa 36.000 euro.
De waarde/verkoopopbrengst inventaris nog te bepalen. Vermoedelijke waarde/opbrengst ruim boven de 36.000 euro.

Naar het inzicht van de BSD-fractie een volkomen zinloos, onnodig faillissement veroorzaakt door de beslaglegging. Alleen een feestje voor de curator die zijn geld wel erg makkelijk verdient. Het slagoffer is de Bergse culturele gemeenschap.

Gezien dit financiële overzicht wat was de reden dat uw college gemeend heeft beslag te moeten leggen?

 

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen,
Piet Juten.