VERKEERSINFARCT, KENMERK LVDK/15058

 


 

Bergen op Zoom, 18 december 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: Verkeersinfarct, kenmerk LVDK/15058

 

Geacht College,

Naar de BSD-fractie vermoed is gisteren, naar aanleiding van een ernstig ongeval met een bierauto op de A4 nabij Halsteren, de afrit Bergen op Zoom Noord en de afrit centrum-Oost afgesloten. Dit veroorzaakte zowel op de A4 een file als binnen de kern Bergen op Zoom een totale verkeerschaos. Naar de waarneming van ondergetekende vonden er alleen al tussen de afgesloten afrit Noord/centrum-Oost en de afrit Bravis/Ziekenhuis (de eerstvolgende afrit tussen circa 17.30 uur en 17.45 drie aanrijdingen plaats. Maar ook binnen de kern Bergen op Zoom heb ik in de verkeerschaos, waar ik zelf inzat, een aanrijding gezien als gevolg van de chaos.

Ondergetekende tracht een verkeersdeelnemer te zijn die geen gebruik maakt van sluipwegen. Dus maakte ik de keus om er niet bij Heerle van de A58 af te gaan. Tussen de afrit Heerle en de afrit Noord/Centrum-Oost stond de vermelding dat de A4 nabij Halsteren gestremd was. De afrit Noord/Centrum-Oost bleek volledig afgesloten. Daarmee werd niet alleen het verkeer belemmerd de A4 op te gaan (waar een logica achter zit), maar werd ook het verkeer belemmerd wat naar Bergen op Zoom Noord, Halsteren of Bergen op Zoom Centrum-Oost moest. En al dat verkeer moest via afrit Bravis van de A4/A58 met als gevolg totale verkeerschaos.

  • Wie heeft besloten om de afrit Bergen op Zoom Noord en de afrit Centrum-Oost volledig af te sluiten?
  • Wat waren de motieven om dit te doen?
  • Waarom is niet besloten de afrit Bergen op Zoom Noord open te houden en het verkeer via de Randweg Noord (N269) te geleiden, zodat het verkeer naar Halsteren en Tholen onbelemmerd doorgang kon vinden?
  • Waarom is er voor gekozen om ook de afrit centrum-Oost af te sluiten? Dit had de overlast en verkeerschaos in wijk Oost en het centrum aanzienlijk kunnen ontlasten!
  • Is er overleg geweest met de gemeente Bergen op Zoom over deze rigoureuze afsluitingen?
  • Zo ja, wat was hierbij de inbreng van de gemeente?
  • Is de omleiding via de N269 overwogen en wat was eventueel de reden om die route niet open te houden?
  • Waarom is de route via Ruytershoveweg voor bestemming Centrum-Oost niet vóór de afrit Heerle aangegeven? Dat had de chaos in de kern Bergen op Zoom deels kunnen voorkomen/verminderen.

Dat de toegang tot de A4 werd geblokkeerd kan de BSD-fractie begrijpen maar de, in onze ogen vooralsnog onbegrijpelijk belemmering van het verkeer naar bijna 40 % van onze gemeente vanwege een ongeval op de A4 nabij Halsteren vergt wat de BSD-fractie betreft nadere uitleg en evaluatie hoe dit in de toekomst te voorkomen.

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen