VRAGEN EX ART. 36 OVER CUBICCO B.V., KENMERK LVDK/19003.

 


 

Bergen op Zoom, 31 maart 2019

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Vragen ex art. 36 over Cubicco BV, kenmerk LVDK/19003.
 

Geacht College,

Cubicco BV is failliet verklaard. Zie LINK 1e faillissementsverslag: (staat niet veel in, behalve een kerstboom aan BV’s en buitenlandse rechtspersonen). In een artikel in BNde Stem van 22 maart 2019 (zie bijlage) is te vinden: “Ook de NV Aangenaam Bergen op Zoom geloofde in het succes van de Cubicco’s en verstrekte een lening uit het gemeentelijk stimuleringsfonds. “

–        Hoe groot was de lening van de NV Aangenaam Bergen op Zoom aan Cubicco BV?

–        Zijn er ooit aflossingen en of rentebetalingen op deze lening ontvangen?

–        Wat is de rol bij de leningverstrekking aan Cubicco BV geweest van de gemeentelijke commissarissen van de NV Aangenaam?

–        Wie waren de college leden die functioneerden als gemeentelijke commissarissen van de NV Aangenaam Bergen op Zoom ten tijde van de verstrekking van de lening aan Cubicco BV?

Uw reactie afwachtend,

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen