BOMEN AAN DE RIJTUIGWEG/ VETVRETER

| jaar 5 | nummer 196 |

| 14-01-2018 | 15.00 uur |


 

| BOMEN AAN DE RIJTUIGWEG |  

 

Afgelopen week zijn er bij een storm een aantal oude kastanjebomen aan de Rijtuigweg in Bergen op Zoom omgewaaid (onze fractievoorzitter schreef hier vorige week over). Een boom raakte een balkon om vervolgens in de voortuin van de woning te belanden. De andere boom viel op een balkon en eindigde tegen de gevel van twee woningen op de eerste etage. In beide gevallen werd er flink wat schade aangericht en werd het in het laatste geval zelfs verboden de galerij te betreden. De gevel van een van de woningen werd ruim 10 cm. naar binnen gedrukt.

Volgens de gemeente stonden de nu omgevallen bomen als gezond geregistreerd. Als we de binnenkant van de bomen bekijken  kun je je afvragen hoe zieke bomen er (nog) (voor-)staan. Naast de aangerichte schade zijn de bewoners fors de stuipen op het lijf gejaagd. Zodanig dat een aantal van hen liefst ze snel mogelijk wil verhuizen als er geen afdoende maatregelen worden getroffen. 

In de vergadering van Beeldvorming-1 van afgelopen donderdag 11 januari, werd door een van de gedupeerde bewoonsters een bewogen betoog gehouden voor de raadsleden. In een aantal treffend gekozen woorden vertelde ze wat het voorval met hen had gedaan en hoe zij het beleefd hadden. Maar nog meer vroeg zij namens de bewoners indringend om oplossingen van de gemeente voor dit al jaren bestaand probleem. De maat is nu vol! Ook de bewoners hebben reeds nagedacht over hoe dit probleem voor de toekomst in hun ogen het best kan worden opgelost. Dat ze daarbij een drastische ingreep voorstellen, namelijk de bomen die het dichtst bij de woningen staan te rooien en te vervangen door nieuwe jonge aanplant kan ik me goed voorstellen.
Op foto’s is goed te  zien hoe een groot aantal bomen steeds verder overhellen richting de gevels van de galerijwoningen. 

Voor de BSD zijn bomen en groen in onze leefomgeving erg belangrijk. Maar dit mag nooit ten koste gaan van de veiligheid voor mens en dier. Veiligheid gaat voor de BSD-fractie voor alles. Daarom dient er een grondige inspectie van alle bomen aan de Rijtuigweg plaats te vinden. Bomen die nog maar enigszins kenmerken van zwakte, verval of degeneratie vertonen, dienen  gerooid en vervangen te worden door jonge aanplant. Verder zullen er ook voor ogenschijnlijk gezonde bomen preventief maatregelen getroffen moeten worden, zoals het rigoureus snoeien (kandelaberen) om problemen en gevaren voor de toekomst voor te kunnen zijn. 

Volgens de bewoonster, die insprak bij Beeldvorming -1, zijn er nu in de tweelaanstructuren al 29 open plaatsen. Daar had al lang herplanting plaats kunnen en moeten vinden. Kappen, herplanting en kandelaberen leidt tot een min of meer verstoord straatbeeld. Dat is echter onvermijdelijk in een bomenrij met een leeftijd van circa 120 jaar, die veilig moeten worden en blijven. De BSD vindt dat het streven moet zijn bomen, indien mogelijk zonder de veiligheid van omwonenden in gevaar te brengen, te behouden.
Dat kan met kandelaberen ook met kastanjes zoals in de Rijtuigweg. Als voorbeeld de kastanje op de hoek Noordsingel/ Thomas de Rouckstraat voor het pand van kapsalon Schapendonk: deze kastanje was aangetast door de kastanjeziekte (de mineermot had de boom geïnfecteerd met een bacterie). In de Bergse Bode van 13 oktober 2004 is te lezen dat een gemeentelijke woordvoerder tot het oordeel kwam dat de boom ‘totaal was afgestorven’. En dat “de kans groot is dat alle kastanjebomen in de straat ten dode zijn opgeschreven.” Eigenwijze Lowieke dacht er anders over.

Uiteindelijk besloot de gemeente de boom, vooruitlopend aan een definitieve kap, in het voorjaar van 2005 stevig onderhanden te nemen (hij werd in 2004 gekandelabeerd), zodat hij geen gevaar voor de omgeving zou opleveren. Nu meer dan 13 jaar later staat hij er nog in volle glorie, hij heeft zich prachtig ontwikkeld. Hij heeft niet z’n mooie kruin als de andere monumentale kastanjes in de straat. Maar hij leeft en geeft de mooie Thomas de Rouckstraat en haar bewoners de groene uitstraling waar we nu nog van genieten. Soms loont eigenwijsheid en geloof in de kracht van oude bomen.  

Een mens wiens been geamputeerd moet worden, gunnen we na de amputatie een verdere toekomst. Dat kan met bomen ook. Ook oude bomen hebben recht op onze zorg en bescherming zolang zij geen gevaar opleveren voor de omgeving.  De recent omgevallen, de te kappen bomen en de bestaande lege plekken van reeds eerder gesneuvelde bomen bieden zodoende ook kansen tot revitaliseren van het groen en de woonomgeving. Een kans die we moeten pakken.

Piet van den Kieboom/Louis van der Kallen

 


 

| VETVRETER |  

 

Veel riool verstoppingen worden veroorzaakt door vet in het afvalwater. Lang niet iedere bewoner houdt zich aan de regel dat vet niet in via de gootsteen of het toilet in het riool mag komen. Vethoudend afval, zoals de inhoud van de juskom of soepen, horen in de afvalbak afgevoerd te worden. 

Een aantal gemeenten zet, ter voorkoming en oplossing van vetproblemen in het riool, de ‘groene vetvreter’ in, een product van Macero BV. De ‘groene vetvreter’ bestaat uit bacteriën en enzymen met vetafbrekende eigenschappen. Gemeenten als Alkmaar, Gorinchem en Werkendam passen de ‘groene vetvreter’ toe en zijn tevreden met de resultaten. Mogelijk is deze aanpak van vetproblemen in het riool ook iets voor de gemeente Bergen op Zoom.

Louis van der Kallen