HERIJKING APV, AANGAANDE STRAATMUZIKANTEN, KENMERK PB/15047

 


 

Bergen op Zoom, 3 september 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: Herijking APV, aangaande straatmuzikanten, kenmerk PB/15047

 

Geacht College,

In 2012 is er een nieuwe APV van kracht geworden. In deze APV (afdeling 4) staat nu met zoveel woorden, dat een straatmuzikant geen muziek of geluid ten gehore mag brengen in de binnenstad van Bergen op Zoom. Voor mijn tijd als raadslid, ik spreek nu over de jaren 80, 90, 2000 was het wel mogelijk om als straatmuzikant op te treden in Bergen op Zoom. Ik kan mij voorstellen dat de APV toen is aangescherpt in verband met de ongecontroleerde en ongebreidelde hoeveelheid straatmuzikanten die Bergen op Zoom toen aandeden. Helaas is het dus niet meer mogelijk om nu, als gedegen, ervaren en deskundige muzikant uit Bergen op Zoom op te treden. Het lijkt wel of de goeden met de kwaden moeten bloeden. Deze problematiek heeft zich ook voorgedaan in andere steden (Utrecht, Amsterdam). Deze steden hebben hiervoor een oplossing gevonden (zie mijn vraag 1 en 2). En zeg nou zelf, een straatmuzikant spreekt tot de verbeelding en bevordert de levendigheid in de binnenstad, iets waar we nu, met z’n allen, naar op zoek zijn.

Vraag 1:
Ziet het college mogelijkheid om deze APV te herijken, zodat gedegen, ervaren en deskundige muzikanten de kans krijgen om hun talenten in de binnenstad van Bergen op Zoom te laten zien en horen?

Vraag 2:
Is het mogelijk, om de kwaliteit van de muzikant te waarborgen, het CKB in te schakelen? Zij beoordelen de muzikant, bijvoorbeeld op performance, muzikaliteit. repertoire etc. en bij positief advies kan alsnog een vergunning worden verleend/afgegeven. (Dit gebeurt in Utrecht en Amsterdam).

straatmuzikant

Straatmuziek is de puurste vorm van amusement en hoort in een stad als Bergen op Zoom (theater van het goede leven) zeker thuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw reactie afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Peet Bakx