MOTIE FLYVERVERBOD

 


De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 4 februari 2010

 

Overwegende dat:

  • flyers uitdelen voor jongerenevenementen een onderdeel is van de huidige jongerencultuur;
  • de interpretatie die het college geeft aan artikel 2:6 APV (omschreven in haar brief U09-025822) een ernstige belemmering is voor het succesvol organiseren van activiteiten voor en door jongeren, zoals door een niet commerciële organisatie als X-tase;
  • activiteiten, zoals bijvoorbeeld georganiseerd door X-tase, belangrijk zijn voor de ontwikkeling en instandhouding van een jongerencultuur;
  • het instandhouden en ontwikkelen van een jongerencultuur belangrijk is voor de aantrekkelijkheid van Bergen op Zoom voor jongeren;

Verzoekt het college de APV of de interpretatie van artikel 2:6 van de APV zodanig aan te passen dat het uitdelen van flyers ten behoeve van niet commerciële evenementen/activiteiten gericht op jongeren weer mogelijk wordt

en gaat over tot de orde van de dag