ARTIKEL 12 GEMEENTE ALS SCHULDPOSTIE NIET VERANDERT

 

   


 | LVDK 21005 | 19-02-2021 |

 

Geacht Collega’s,

 

Recent is verschenen de BDO-BENCHMARK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2021 (zie bijlage in .PDF) waarin de financiële situatie van alle Nederlandse gemeenten worden vergeleken en beoordeeld. Voor de politici en bestuurders van onze gemeente wat mij betreft verplichte stof.

Wat zijn de ‘BDO-benchmarkfeiten in deze financiële stresstest voor Bergen op Zoom (zie pagina’s 62/63)?

  • Van de 56 gemeenten in de categorie 50.000 – 100.00 is de gemeente B.o.Z. qua financiële soliditeit de 53ste, met als cijfer een 5 (2019 beoordeling) in de beoordeling 2018 was dat nog 47ste!
  • Qua solvabiliteit scoort B.o.Z. 8,0 %, (het gemiddelde in onze categorie is 26,4 %).
  • Qua netto-schuld quote scoort B.o.Z. 103,0 % (het gemiddelde in onze categorie is 68,9 %).
  • Qua structurele belasting ruimte scoort B.o.Z. min 0,8 % (het gemiddelde in onze categorie is plus 0,4 %).
  • Qua belastingcapaciteit scoort B.o.Z. 110,8 % ( het gemiddelde in onze categorie is 100,7 %).

De analyse van de BSD-fractie – in aanmerking nemende dat de positie in 2020 niet verbeterd zal zijn maar vermoedelijk verder is verslechterd – is dat artikel 12 onvermijdelijk is en dat uitstel de toekomst van onze stad en gemeente verder zal ondermijnen. Ondergetekende geef het voorgaande graag te uwer overweging.

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.