PLANONTWIKKELING POORTGEBIED / BERGSE HEIDE

 

   


 | LVDK 20064 | 12-11-2020 |

 

Geacht College,

 

De afgelopen week heeft ondergetekende gesproken met omwonenden/belanghebbenden over de planontwikkeling Poortgebied / Bergse Heide en uw mogelijke voornemens/plannen ten aanzien van de afsluitingen van de onder andere de Bemmelenberg en de Moervaart, en de gevolgen daarvan voor bewoners, ondernemers, belanghebbenden en gebruikers van deze wegen.

Hun zorgen zijn vele!

  • De (nieuwe/alternatieve) routes voor de hulpdiensten naar hun woningen bijvoorbeeld via de Ruytershoveweg zijn aanzienlijk langer en de kans op vertraging, bijvoorbeeld als er een probleem op de snelweg zou zijn, is groter.

  • De af te sluiten wegen zijn belangrijk ook voor de schoolgaande jeugd. Afsluiting zal leiden tot een intensiever gebruik van de andere routes met meer veiligheidsrisico’s.

  • Hun verwachting en zorg is dat de parkeeroverlast, zeker op drukke (Heide) dagen, op de Bergsebaan extreem zal toenemen. Dat zal vaker dan tot nu toe leiden tot wangedrag van parkeerders naar bewoners. Bijvoorbeeld dat uitritten door parkeerders worden geblokkeerd.

  • Hun angst is dat de (verkeers-)onveiligheid op de Bergse zal toenemen omdat de weginrichting niet afgestemd is op intensief parkeren en ook niet op een toenemend gebruik. Veel fietsende schoolgaande kinderen, gecombineerd met landbouwverkeer en geparkeerde voertuigen is vragen om problemen.

  • Ook voor het landbouwverkeer is de sluiting van met name de Bemmelenberg problematisch en voor hun exploitatie kostenverhogend.

Bewoners stellen terecht: “Het wordt voor iedereen ‘leuker’ gemaakt, behalve voor ons. Is dat eerlijk?

Er ligt nu een overeenkomst tussen de natuurorganisaties en de gemeente waarin de rol en belangen van omwonenden en andere belanghebbenden zoals landeigenaren, naar hun gevoelen volstrekt onderbelicht is.

De BSD – fractie roept uw college op om met de bewoners van o.a. de Bergsebaan en andere gebruikers (landbouwers, bewoners van de Torenbaan en zelfs ouders van schoolgaande kinderen uit Heerle) in gesprek te gaan. Erken hun belang en probeer het ook voor hen ‘leuker’ te maken. Maak samen met hen een verkeerscirculatieplan. Nu voelen zij zich volstrekt ondergeschikt aan de belangen van een ontwikkelaar en één horeca-exploitant en de natuurorganisaties.

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.