KLACHTEN OVER HET PARKEREN VAN CAMPERS EN AANHANGERS/BOEDELBAKKEN IN WOONWIJKEN, ONS KENMERK LVDK/19015.

 


 

Bergen op Zoom, 24 september 2019

Aan het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA
Bergen op Zoom

 

BETREFT: KLACHTEN OVER HET PARKEREN VAN CAMPERS EN AANHANGERS/BOEDELBAKKEN IN WOONWIJKEN, ONS KENMERK LVDK/19015.

 

Geacht College,

Regelmatig bereiken ons klachten over het parkeren van campers en boedelbakken in woonwijken. Waarbij de Bergse Plaat en de omgeving van de Boulevard hoog scoren.

Soms staan campers maanden op één plek. Uit de bijgaande foto’s blijkt ook dat dit soort objecten op of deels over gemeentelijke plantsoenen staan waardoor het gemeentelijk onderhoud gehinderd wordt.

Mogelijk is het wenselijk of geboden om op ‘hotspots’ het parkeerbeleid aan te passen.

 

Uw reactie/ handelen afwachtend,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.