POORTGEBIED – BERGSE HEIDE (B&W)

 

   


 | LVDK/ PJ 20024 | 28-04-2020 |

 

 

Geacht College,

 

De brief met kenmerk U20-003749, stand van zaken Bestemmingsplan Poortgebied Bergse Heide, is ongetwijfeld de reden geweest voor BN De Stem om hier 25 maart 2020 een uitgebreid artikel aan te wijden.
Een artikel, waar het enthousiasme van wethouder Van Der Velden van afspat; “wij als gemeente stellen alles in het werk enz. enz. “ . Je zou haast denken of wethouder Van Der Velden niet kan wachten om een hamburgertje te gaan eten.
Jammer dat bij de ontwikkelaar niemand bereikbaar was om een toelichting te geven, het is toch een project van enige importantie. En ook jammer dat de werkgroepen en de vele gesprekken, tussen ambtenaren, ontwikkelaar en bezwaarmakers zónder de natuurorganisatie IVN Groene Zoom hebben plaatsgevonden.
Het is met name dat laatste waar de fractie van de BSD zich over verbaast. Want de brief met kenmerk U20-003749 meldt dat er overleg gevoerd wordt met bezwaarmakers en dat zelfs bekeken wordt hoe aan hun bezwaren tegemoet gekomen kan worden door het plan iets anders ruimtelijk in te delen. Echter, de krant meldt dat er met name met IVN Groene Zoom nog géén overleg is geweest. Een overleg wat gepland stond, is door de Corona-perikelen afgezegd. Met andere woorden dit overleg kan nooit eerder hebben plaatsgevonden dan tussen nu en een paar weken terug, wat de indruk wekt dat het met “het volop overleggen” wel meevalt.
Gelezen het bovenstaande zal de fractie van de BSD zelf contact opnemen met de natuurorganisaties en vragen wat de voortgang is zoals bedoeld in de brief van uw college.
De BSD schroomt daarbij niet, om ook aan deze zelfde natuurorganisaties te vragen wat zij vinden van de ambitieuze plannen omtrent een recreatiepark aan de Moerstraatsebaan.
Een recreatiepark van 27,5 hectare. Met onder meer horeca, een speelhal, een grote indoor- en buitenspeeltuin, plek voor workshops, voor feestjes, een maisdoolhof. Met maar liefst 500 parkeerplaatsen.
Ook een voorgenomen ontwikkeling van Prohuis én ….. ook een plan wat wordt omarmd door wethouder Van Der Velden.

Wij zien uw reactie graag tegemoet, het makkelijkst per email,

in afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen,
Piet Juten.