1984/ VERTREK AD/ GOED VOORBEELD – 8

| jaar 3 | nummer 103 |

| 24-04-2016 | 10.00 uur |


 

| 1984 |  

 

Nineteen_Eighty_FourSinds 2009 heeft de staat Singapore een uitgebreid systeem van dataverzameling opgetuigd onder de naam Smart Nation. Amsterdam heeft onder de noemer ‘smart city’ een datalab opgericht dat nieuwe manieren bedenkt om gegevens over inwoners en bezoekers te verzamelen.

In Singapore worden met sensoren op straat en met camera’s met gezichtsherkenning, microfoons, smartphones en sociale media gegevens verzameld en gebruikt voor massabeïnvloeding. Met organisatienamen, die zo uit Orwell’s film kunnen komen, zoals Risk Assessment and Horizon Scanning-program en het Centre for Strategic Futures, worden analyses gemaakt van de verzamelde data.

Amsterdam overweegt ook om slimme lantarenpalen te gaan plaatsen met sensoren voor het meten van luchtkwaliteit, geluidsniveaus, luidsprekers en microfoons. Kortom, Amsterdam gaat met haar bewoners en bezoekers meekijken en meeluisteren. In een tijd van terreur is de neiging groot dat logisch en normaal te vinden.

Komt George Orwell’s 1984 er aan? Langzaam dreigt ‘Big Brother’ onze samenleving binnen te sluipen. Willen wij een overheid die ons steeds meer zou kunnen manipuleren? Vertrouwen wij die overheid nu en in de toekomst voldoende? Ook als (geheel) andere patijen aan de macht komen. Herleeft 1940-1945 met een ander jasje? Is George Orwell’s 1984 onmogelijk. Kijk eens naar de Movie Trailer (1984).
De vraag voor mij als raadslid is snel beantwoord. Ik vind de risico’s van al dat verzamelen wel erg groot. Toen ik in 1983 een studie maakte van het luddisme werd mij duidelijk wat een snelle technologische ontwikkeling voor ontwrichtende invloed kan hebben op een samenleving. In 1985 maakte ik een partijprogramma, waarin ik verwoordde wat je als politiek kan doen om die ontwikkeling te laten plaatsvinden op een manier dat de samenleving er niet door overweldigd wordt. Maar ook dat de samenleving er meer controle op kan houden en stap voor stap kan mede bepalen of we dit willen? En zo ja. Hoe dan?
De gemeentelijke politici zullen de komen de jaren echt stil moeten staan bij de vraag welke samenleving willen wij en wat zijn dan de risico’s die we misschien moeten accepteren als we er voor kiezen iets wel of juist niet te doen. Ook de Bergse politiek en samenleving komt voor dat soort keuzen. Help ons daarbij door ons kennis te laten nemen van uw mening, bijvoorbeeld door een reactie te sturen op dit artikel.  

Louis van der Kallen

 


 

| VERTREK AD |  

 

adAfgelopen week heeft Ad van der Wegen, tot mijn spijt, zijn raadslidmaatschap aan de wilgen gehangen. Ik verlies een goede en gerespecteerd collega, maar Bergen op Zoom verliest met zijn vertrek een betrokken sociaal democraat, één van vlees en bloed, die in tegenstelling tot veel van zijn partijgenoten in Den Haag nog echt met zijn voeten in de samenleving staat.

Hij had de politieke deugden waar helaas in de politiek een groot gebrek aan is: nieuwsgierigheid, moed, eerlijkheid en combineerde dat met een grote mate van betrokkenheid en respect voor de mening van anderen. In zijn afscheidswoord memoreerde hij wat wij als raadsleden op een heidag van het college en presidium te lezen hadden gekregen.

Respect is: 

–        stilstaan bij (andere) ervaringen

–        het horen van goede bedoelingen

–        oog hebben voor gevoelens

–        oppakken van betekenissen en

–        het horen van veranderingswensen.

Met als toevoeging “respect is taal vinden om te verrijken in plaats van te verarmen”. Hij sprak de wens uit dat de gemeenteraad daarin vaak zal slagen.

Voor mij is Ad vooral de sociaal democratische broeder met wie ik vaak de rest van de gemeenteraad wees op de situatie aan de onderkant van de samenleving. Dat er meer is dan geld. Dat de samenleving vraagt om inzet maar ook om mededogen. Hij is ook de collega waarmee ik in een rap battle in de slag ging bij de waterschapsverkiezingen. Dat vond ik zo leuk dat ik hem daarna de suggestie deed om een Bergse versie van ‘farce majeure’ te starten om de Bergse politiek eens op een andere manier onder de aandacht van de Bergenaren te brengen. En diep in mijn hart hoopte ik dat, nu de PvdA in een haast niet te stuiten neergang zit, hij ooit de stap zou maken naar het lokale sociaal democratische alternatief, mijn eigen clubje de BSD.
Ad wordt ambtenaar. Maar wel één met een groot rood kloppend hart. Hij gaat zich op een andere manier inzetten voor zijn geliefde Bergen. Ad het ga je goed!

Louis van der Kallen

 


 

| GOED VOORBEELD -8 |  

 

bijHet gaat al jaren slecht met de bijenstand in Nederland. Bijen zijn buitengewoon belangrijk voor tal van processen in de natuur en de land- en tuinbouw. Verbetering van de leefomstandigheden voor bijen is nodig en ligt grotendeels in handen van bestuurders, boeren en groenbeheerders. Er kan nog veel winst worden geboekt voor bijen op gemeentegrond. Bijvoorbeeld door ecologisch beheer, een beter afgestemd maaibeleid, een continu aanbod van voedsel en door het groen te beheren zonder inzet van chemische bestrijdingsmiddelen. 

Bergen op Zoom heeft in dit kader stappen gezet maar er kan zeker een tandje bij, zie ook ons eerder artikel en de brief van de BSD van 20 april.

Een voorbeeld dat navolging verdient is:  ‘Groningen Zoemt’, waarin concreet wordt gewerkt aan het creëren van meer nestgelegenheid en voedsel voor de bijen en voorlichting wordt gegeven aan, particulieren en  boeren. Dat kan ook in Bergen op Zoom.

Een ander voorbeeld is de Tilburgse plukroute. De plukroute biedt niet alleen mensen gezond en lokaal voedsel, maar geeft ook bijen een bron van voedsel en een pracht aan bloemen en daarmee kleur aan straten en pleinen. Het brengt kinderen en volwassenen weer in contact met de natuur. Een plukroute geeft een prachtig straatbeeld, maar ook het besef dat het planten van ‘nuttig’ groen een positieve invloed heeft op het welzijn. De plukroute maakt zichtbaar hoe het fruit groeit, verhoogt de biodiversiteit en zorgt ervoor dat buurtbewoners samenwerken in de aanleg en het onderhoud en geeft bijen een overlevingskans in de versteende stedelijke gebieden. 

Louis van der Kallen

 


 

| PAS OPGEKNAPT, NU AL WEER VERPEST |  

 

 IMG_0615

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

22-04
EX ART. 39 VRAGEN HOEZO ERFGOED, KENMERK LVDK/16015


 

20-04
EX ART. 39 VRAGEN BERGEN OP ZOOM ZOEMT, KENMERK LVDK/16014