GEEN BEHOEFTE AAN!/ AUVERGNEPOLDER/ PLUKROUTE

| jaar 5 | nummer 206 |

| 25-03-2018 | 12.00 uur |


 

| PARELTJES VAN BERGEN OP ZOOM – 01 |  

In september 2010 ontving het waterschap Brabantse Delta de eerste prijs in de jaarlijkse wedstrijd van de stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) voor de restauratie van drie stuwen uit de 19e eeuw in de Zoom. De jury roemde de technische en historische kwaliteit van de restauraties. De gefilmde stuw ligt in de Zoom ten zuiden van de Moervaart.

 


 

| GEEN BEHOEFTE AAN! |  

 

De kiezer heeft altijd gelijk. Dus de uitslag van gisteren heb ik te accepteren. 94 % van de inwoners van mijn gemeente heeft geen behoefte aan de BSD en waar zij voor staat. Dat is frustrerend. Als geboren Rotterdammer ben ik gewend van mijn hart geen moordkuil te maken. En zwelg ik nu even in mijn frustratie en die is groot.

Met de uitslag van 2014 (4 zetels) kwam de gedachte in mij op dat er voor de BSD ook een kans en bestaansgrond zou zijn als ‘Louis’ zou verscheiden. Een BSD na Louis? Geen behoefte aan! Dat is de implicatie van de uitslag in 2018. Na 2014 werd de BSD uitgebouwd. Ik probeerde te laten zien dat de BSD meer was dan ‘Louis’. Farid, Piet en Peet en de duo-leden moesten het gezicht worden in de commissies en op de affiches. Er werd gezocht naar verjonging. Manuela, een jongedame met kwaliteit en pit, werd gevonden en ging met passie aan de slag. Conclusie nu: Geen behoefte aan!

Passie? Geen behoefte aan! Een grote inzet voor gewone noden van mensen, bijvoorbeeld in de zorg (Piet en Farid). Geen behoefte aan! Eerlijkheid. Geen behoefte aan! Transparantie. Geen behoefte aan! Peets inzet voor cultuur. Geen behoefte aan! Je inzetten voor een toekomstige aanpak van het hoge werkloosheidscijfer en het absurd hoge aantal mensen in de bijstand door een bedrijventerrein in de Auvergnepolder te willen realiseren. Geen behoefte aan! Aanpak van de rampzalige financiële positie van de gemeente. Geen behoefte aan! Toekomstgerichtheid. Geen behoefte aan! Een sociaal gezicht willen uitstralen. Geen behoefte aan! Laagdrempelig zijn en je jaar in jaar uit op straat laten zien en uitleg geven. Geen behoefte aan! Wekelijks via een nieuwsbrief ter volkeren kond doen van je standpunten en ideeën. Geen behoefte aan! Kritiek op ‘stemwijzers’ die misleidend zijn. Geen behoefte aan!

 “Morgen wordt heden geschreven;
Gij levenden bouwt wordend leven.
Gij werkt voor der komenden lot.”  van Henriëtte Roland-Holst. Geen behoefte aan!

Vandaag en nu en niets in mijn achtertuin, is waar klaarblijkelijk wel behoefte aan bestaat. En loze beloften zijn nog steeds de prijswinnaars.

Ik ben bang dat ik op termijn in het politiek systeem van Bergen op Zoom geen erfenis kan achter laten van een partij en een club mensen die wel toekomstgericht wil bouwen aan een Bergen op Zoom waar onze jeugd, onze toekomst, iets aan heeft. Er is straks voor degenen die na ons komen een niet te overziene schuldenlast. Voor de Bergenaren pakweg 20 jaar op een houtje bijten? Geen behoefte aan!  

Ik heb het momentum van 2014 niet vast kunnen houden. Nu moet ik graven in mijn ziel en ontdekken waar mijn club en ik behoefte aan hebben en hoe dat vorm te gaan geven. Als onze gedachten en idealen geen respons meer vinden in de samenleving, wat is dan de morgenstond waarop je moet wachten en waarop de BSD zich moet voorbereiden. Bevat het gezaaide zaad dan nog de nodige kiemkracht?  Natuurlijk moeten ik en mijn club in het oog houden dat ruim 6 % van de kiezers heeft uitgesproken wél behoefte aan de boodschap en de inzet van de BSD te hebben.

Maar voor nu overheerst het gevoel van frustratie. 

Louis van der Kallen    

 


 

| AUVERGNEPOLDER |  

 

Na het debat op Zuid-West TV waren er twee aansluitende debatten in de radiostudio, die wat mij betreft, lieten zien dat er soms gesproken wordt en/of standpunten worden ingenomen terwijl men niet optimaal geïnformeerd is of de conclusie moet zijn dat de aanwezige lijsttrekkers er voor kiezen opzettelijk oneigenlijke argumenten in de strijd te werpen.

Als voorbeeld het argumenten over de natuurgebieden in het debat over de Auvergnepolder. In het gebied van de Auvergnepolder ligt alleen het natuurgebied het Lange Water/Verkorting. Dat natuurgebied is wettelijk beschermd en wordt door geen enkele mogelijke ontwikkeling in de Auvergnepolder bedreigd. Keer op keer wordt ook de Princesseplaat genoemd. Raar, de Princesseplaat ligt meer dan 500 meter van de Auvergnepolder verwijderd, is wettelijk optimaal beschermd en zal geen nadelige gevolgen ondervinden indien een deel van de Auvergnepolder zou worden ingericht als bedrijventerrein.  

Ik heb mij er aan geërgerd, dat enkele tegenstanders van de bedrijventerreinontwikkeling begonnen over het verplaatsen van het watersnoodmonument, terwijl dat staat op een plek die wettelijk goed beschermd is en waar een ontwikkeling volstrekt onlogisch is. Dat lijkt op het spelen met emoties die wat mij betreft met rust gelaten dienen te worden. Het 78 rozen monument aan de rand van het Lange Water/Verkorting hoeft voor geen enkele ontwikkeling in de Auvergnepolder verplaatst te worden. Ook de palen met teksten langs de Slikkenburgseweg en de Sint Ignatiusdijk behoeven nergens voor te wijken.

Het verbaast mij ook dat de tegenstanders de natuur in de Auvergnepolder ophemelen, terwijl de Auvergnepolder, op het Lange Water/Verkorting na, grootschalig agrarisch gebied is. Door het agrarische gebruik heeft dat gebied een beperkte biodiversiteit. Landschappelijk is het zeer zeker een aantrekkelijk gebied, maar de natuurkwaliteiten zijn, mede door het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen, beperkt. Feit is dat een bedrijventerrein voor klasse drie of vier bedrijven vrijwel altijd een grotere biodiversiteit kent dan grootschalig agrarisch gebied. Zeker als bijvoorbeeld ook de daken groen ingericht worden met een sedumlaag. In tegenstelling tot agrarisch gebruikt land, dat een groot deel van het jaar braak ligt en ieder jaar van groen wordt ontdaan, kan een mooi ingericht bedrijventerrein voor veel wat groeit, bloeit, vliegt en loopt aantrekkelijk zijn. 

Het verbaasde mij nog het meest dat er geen kennis was over de grootte van de Auvergnepolder. Volgens  “Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 11-13” circa 717 bunder (tegenwoordig is een bunder gelijk aan een hectare) waarvan circa 620 bunder in 1843 in agrarisch gebruik was. Vertaald naar nu zal dat niet veel anders zijn. Als er dus een bedrijventerrein van circa 60 hectaren zou worden aangelegd is dat slechts een beperkt deel van de polder. Het verbaast mij ook dat keer op keer de groene bufferfunctie, tussen de industrie en Halsteren, van de Auvergnepolder wordt benoemd. Terwijl feitelijk de Bijmoerpolders tussen de industrie en Halsteren liggen. De Auvergnepolder ligt wel tussen Tholen en de industrie. 

Jammer dat een echte discussie op basis van feiten over de Auvergnepolder niet gevoerd kan worden. Wel bouwen op de Ster van Lepelstraat in een kleinschalig gebied nabij het dorp en niet bouwen op een gebied dat veel verder van de woonbebouwing af ligt, is raar.

Louis van der Kallen

 


 

| PLUKROUTE |  

 

Recent is de eerste boom van de plukroute op de Bergse Plaat geplant. De BSD is er blij mee.

Vroeger werd voor dit soort gelegenheden nog wel eens een raadslid, dat het idee geleverd had, uitgenodigd. Aan die traditie heeft het college klaarblijkelijk geen boodschap.

In april 2016 verwees de BSD in haar nieuwsbrief naar dit van oorsprong Tilburgse idee en schreef er een brief over. Hopelijk dat bij de verdere aanleg van de plukroute wel rekening gehouden wordt met de risico’s van kastanjekanker, waar ik in de nieuwsbrief 205 overschreef.

Louis van der Kallen

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN