REDDERS (VOOR DE BOMEN) GEVRAAGD

 

   


 | LVDK 20046 | 09-08-2020 |

 

Geacht college,

 

De recent geplante bomen op het middenstuk van de Rijtuigweg zijn merendeels op sterven na dood. Sommige zijn zelfs al dood. Nu redt een deel van nieuwe boomaanplant het normaliter niet. Maar hier dreigt de sterftescore boven de 80% te komen. Het gebied is hoog gelegen en dat kan betekenen dat de grondwaterspiegel mogelijk meters onder het maaiveld ligt. Dat betekent dat nieuwe aanplant jaren nodig heeft om een wortelstelsel te ontwikkelen dat reikt tot het grondwaterniveau. Dat betekent ook dat nieuwe aanplant een aantal jaren met watertoevoeging geholpen zal moeten worden, zeker in een extreem droge periode als nu.

Gevraag redders met veel water!

  • Is uw college bereid tot een reddingsactie? Anders wordt herplanting een dure aangelegenheid!

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.