NRC PUBLICATIE INZAKE SLUITING SPOEDEISENDE HULP

 

   


 | LVDK 20034 | 17-06-2020 |

 

Geacht college,

 

In de NRC van vandaag staat een artikel ‘Overal gaat de spoedeisende hulp dicht – NRC’ of  (mirror/ .pdf) waarin nadrukkelijk Bergen op Zoom wordt genoemd. Het gestelde kan behulpzaam zijn bij de inspanningen van uw college inzake de ‘Bravis’ discussie. Mogelijk is een snelle reactie op het gesteld nuttig in deze lopende discussie.

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.