VRAGEN EX ART. 39 OVERLAST JONGEREN, KENMERK PVDK/17044

 


 

Bergen op Zoom, 29 november 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

     

Betreft:          Ex art. 39 overlast jongeren, kenmerk PVDK/17044

 

Geacht college,

Al een aantal jaren ondervinden bewoners van de Keurvorstenweg en een gedeelte van de Antwerpsestraatweg ernstig overlast van jongeren. In de doodlopende straat tussen de Antwerpsestraatweg en de Keurvorstenweg wanen drugsdealers zich onbespied en vrij om hun levendige handel te bedrijven. Regelmatig vinden bewoners en kinderen dan ook plastic zakjes die gebruikt zijn als verpakking van de drugs.

Als burgers, die dit wel hebben gezien er opmerkingen over maken, wordt dit “beloond” door de autoruit kapot te slaan, deuken in auto’s te schoppen en in autosloten te urineren. Het is zelfs voor gekomen dat een bewoonster een wapen in een auto van een van de dealers meende waar te nemen. De gewaarschuwde politie heeft toen wel adequaat gereageerd. In  andere situaties waarin omwonenden de politie waarschuwden, kon men niet tot actie overgaan vanwege tijdgebrek en het moeten stellen van prioriteiten. De wijkagent heeft reeds diverse malen actie ondernomen, maar ook hij kan natuurlijk niet 24/7 beschikbaar zijn. Naast het dealen en de randverschijnselen er om heen, worden ook gemeentelijke en andermans eigendommen vernield. Het is zelfs voor gekomen dat de heg en poort van een aanwonend stel met een andere geaardheid in brand is gestoken evenals de houten geluidswering langs de Markiezaatsweg.

De BSD-fractie realiseert zich dat niet op alle meldingen dezelfde dag nog actie kan worden ondernomen. Maar na jaren klachten te hebben ingediend en meldingen te hebben gedaan wordt het nu toch echt tijd dat er een einde wordt gemaakt aan deze ernstige aantasting van het woongenot en veiligheid van de bewoners.

Zij heeft daarom de volgende vragen aan uw college:

  1. Bent u op de hoogte van de overlast die al geruime tijd plaatsvindt aan de Keurvorstenweg e.o.?
  2. Zo ja welke acties zijn er de afgelopen jaren gepleegd om deze overlast aan te pakken en door wie?
  3. Welke concrete acties bent u voornemens te (laten) verrichten om de overlast, die nog steeds plaatsvindt, terug te dringen c.q. te stoppen?
  4. Is het volgens uw college mogelijk om de aangerichte schade te verhalen op de vernielers.

Graag schriftelijke beantwoording.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom