ARTIKEL 39 VRAGEN, THEODORUSHAVEN, KENMERK LVDK/15064

 


 

Bergen op Zoom, 29 december 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Artikel 39 vragen, Theodorushaven, kenmerk LVDK/15064
 

Geacht College,

Naar aanleiding van het artikel in BN/deStem van 9 december 2015 met de kop: “Herrie om stuk kade in Theodorushaven Bergen op Zoom” heeft de BSD-fractie een aantal vragen.

  1. Welk bedrijf weigert haar medewerking aan het vervangen van de kades?
  2. Wat is de motivatie van dat bedrijf om niet mee te werken?
  3. Waaruit bestaat de onduidelijkheid wie ‘waterkundig beheerder’ Theodorushaven is?
  4. Wie is eigenaar van de grond onder het water?
  5. Voor wie zijn de baten van de ontvangen havengelden van bezoekende schepen?
  6. Wie betaalde in het verleden de kosten van het baggeren van de Theodorushaven?
  7. Als het antwoord op de vragen 5 en 6 en mogelijk zelfs ook van vraag 4 de Gemeente Bergen op Zoom is, waarom zou dan de gemeente Bergen op Zoom niet kunnen optreden als de beheerder?
  8. Waarom wordt de minister van Infrastructuur en Milieu gevraagd een procedure te beginnen om de gemeente Bergen op Zoom als beheerder aan te stellen? Is zij de eigenaar van de ondergrond van de Haven?
  9. Zo ja, waarom heeft zij dan in het verleden de kosten van het baggeren, het reinigen van de bagger of het reinigen van het water niet betaald bij verontreinigingen?  

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen