DE STER VAN LEPELSTRAAT/ ’T KETRIENTJE/ CAMPAGNE/ WAT IS DE WAARHEID?

| jaar 4 | nummer 178 |

| 10-09-2017 | 11.00 uur |


 

| DE STER VAN LEPELSTRAAT |  

 

Wie kent niet het nummer uit de begin jaren zeventig van het duo Mouth & Mac Neal: “Ik zie een ster, hij staat nog ver, maar strakjes komt-tie dichterbij”. En dat laatste is wat de omwonenden aan de Steenbergseweg in Lepelstraat absoluut niet willen, “de Ster van Lepelstraat” met de nu voorgestelde plannen.

Waar gaat het over? Na de aanleg van de A-4 ontstond een gebied in Lepelstraat tussen de A-4, S-10 en de Steenbergseweg ten noorden van industrieterrein Oude Molen. Het gemeentebestuur van Bergen op Zoom  liet hier haar oog op vallen als mogelijke locatie voor de ontwikkeling van bedrijvigheid. Omdat het hier een zichtlocatie betreft, pal aan de A-4, was het de bedoeling en verwachting dat hier geen hoge maar hoogwaardige werkgelegenheid zou komen. Het college werd deze zomer door een serieuze kandidaat benaderd om op deze plek werkgelegenheid in de logistiek te creëren. zo meldde ze. Inmiddels waren er al een groot aantal kleinere percelen in het gebied verkocht aan diverse partijen. Om verdere versnippering van het gebied te voorkomen heeft het college de raad nu voorgesteld om er een Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) op te leggen om voldoende hectare (13 netto) beschikbaar te houden voor ontwikkeling van werkgelegenheid op deze locatie. Met het opleggen van de WVG dienen eigenaren, bij verkoopplannen van hun percelen, deze eerst aan de gemeente aan te bieden.

Het nieuws hierover, wat ze moesten lezen in BN/De Stem, viel bij de omwonenden rauw op hun dak. In de vergadering Beeldvorming-1, waarbij belanghebbenden de gelegenheid krijgen in te spreken op een agendapunt, in dit geval De Ster, werd de raad in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt dat er totaal geen communicatie is geweest over deze plannen vanuit de gemeente met hen en zij grote bezwaren hebben tegen de nu voorgelegde plannen. In alle haast werd alsnog een informatie-bijeenkomst belegd op dinsdag 5 september. Tijdens deze bijeenkomst in Lepelstraat waren, naast wethouder Coppens, ook een aantal ambtenaren aanwezig. Naast mijzelf waren nog twee raadsleden van GBWP aanwezig. Twee van de ambtenaren verzorgden een presentatie over de plannen. Naarmate de avond vorderde werden de aanwezige omwonenden steeds argwanender. Vooral toen een van de ambtenaren beweerde dat er nog geen sprake was van een concrete ondernemer die belangstelling voor dit gebied zou hebben, terwijl wethouder Coppens eerder in BN/De Stem had verklaard dat zich concreet een partij had gemeld. Wethouder Coppens deed er het zwijgen toe. Toen een van de aanwezigen opperde dat de nu beoogde economische ontwikkeling op De Ster beter kon plaatsvinden in de Auvergnepolder, maar dat dit op weerstand van GBWP in het college en raad zou stuiten, kreeg hij bijval van diverse andere omwonenden.

Wat een kwalitatief goede invulling van De Ster op een zichtlocatie langs de A-4 had kunnen worden, is door het geklungel van het college en het totaal ontbreken van enige communicatie hierover met de omwonenden, nu al een vallende ster geworden.

Piet van den Kieboom

 


 

| ’T KETRIENTJE |  

 

De rotte kies op het Sint Catharinaplein haalde weer eens BNdeStem. Hotelier Frans Hazen, die een fors aantal panden in de loop der jaren in de binnenstad heeft opgeknapt en een tweede leven heeft gegeven en vaak als pareltje heeft toegevoegd aan zijn bezit, heeft helaas afgehaakt als meedenker over de herontwikkeling van het nu dichtgespijkerde complex.

Wat dit betekent voor de herontwikkeling is nog niet duidelijk. Wethouder van der Velden is nog optimistisch, maar dat was hij over eerdere plannen met de Brabantse Wal ook en die liepen vertraging op.  De ‘rotte kies’ aan het Sint Catharinaplein verdient c.q. vereist een snelle aanpak. Omwonenden en bezoekers van de stad kunnen nu niet genieten van de pracht van een gevel waarvan ik hoop dat deze in nieuwe plannen bewaard zal blijven. Met de deelname van Frans Hazen aan een dergelijk project was voor mij de kwaliteit verzekerd. Frans heeft immers steeds als hij een pand onderhanden nam, gestreefd naar een hoge kwalitatieve uitstraling. ’t Ketrientje verdient een tweede leven en de stad verdient op die plaats een mooi gebouw. De ontwikkelaar moet snel aan de slag en de gemeente moet werk gaan maken van het informeren van omwonenden.

Louis van der Kallen

 


 

| CAMPAGNE |  

 

Alle plaatselijke politieke partijen bereiden zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Ook de BSD. Ik zal gewoon, wat ik al circa 10 jaar zo nu en dan doe, met mijn praatpaal op het Zuivelpleintje blijven staan. Soms zelfs als het regent, zoals gisteren. Zij het dat ik met mijn oog op mijn praatpaal wel schuilde voor de onweersbui. Mijn partijgenoten zult u vanaf nu met regelmaat aantreffen met ‘meerpalen’ vol informatie. We zien graag zien dat u ‘aanmeert’ om met hen het gesprek aan te gaan over uw inzichten of klachten.

De BSD blijft voor u open staan!

Louis van der Kallen

 


 

| WAT IS DE WAARHEID? |  

 

Wat betekent het als een gemeente op 13 van de 20 hectaren van ‘de ster van Lepelstraat’ de wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard?  Ik denk dat de gemeente dan voornemens is grond te kopen als de kans zich voordoet!

Als de ambtenaar die op 5 september tijdens een informatiebijeenkomst over de plannen van de ‘Ster van Lepelstraat’ de waarheid sprak, is dat dus niet het geval. Op de vraag van een omwonende: “Gaat de gemeente actief grond aankopen?”, antwoordde de ambtenaar van dienst: “Nee, de gemeente gaat geen grond aankopen!”. Dan is het opleggen van de wet voorkeursrecht gemeenten dus meer een schijnvertoning en een onnodige belemmering van de eigendomsrechten van burgers! Of is het antwoord gewoon een leugen?

Een andere vraag van een omwonende was:  “Is er momenteel een investeerder geïnteresseerd  in de grond van de ‘Ster van Lepelstraat’, die per direct het gebied wil ontwikkelen?”. Het antwoord van de ambtenaar van dienst was:  “Nee, de gemeente Bergen op Zoom is nu niet met een investeerder in gesprek!”. Dan heeft de VVD wethouder Coppens, geheel in de traditie van de VVD, dus in het AD van 19 juli 2017 gelogen toen uit zijn mond werd opgetekend: ”De investeerder die er aan de slag wil is lyrisch over deze plek zo dichtbij de snelweg.”. Verder werd in het AD vermeld ‘Als de gemeente de grond koopt wordt die rechtstreeks doorverkocht aan de ontwikkelaar’. “Zo lopen wij als gemeente geen enkel risico”, aldus wethouder Coppens!

Wat een minachting van de burgers met vragen. Zij hebben, net als raadsleden, recht op eerlijke informatie van ambtenaren en wethouders van de gemeente. Coppens was aanwezig, maar zweeg! Voor mij is dat in dit geval ook een vorm van liegen.

Louis van der Kallen