WIE IS ER GEK?/ BI ZONE/ BOMEN OVER BOMEN

| jaar 2 | nummer 85 |

| 20-12-2015 | 10.30 uur |


 

| WIE IS ER GEK? |  

 

op en neerSoms rol je van je stoel van verbazing. Tot nu toe achtte ik de nieuwsvoorziening op onze publieke zenders in hoge mate betrouwbaar. Tot vrijdagavond 11 december 20.00 uur. In die journaaluitzending was één van de thema’s de verschillen tussen gemeenten ten aanzien van de OZB belasting. Hier werd Bergen op Zoom genoemd omdat hier de OZB met 5 % zou dalen. Als raadslid weet ik wel beter. De totale OZB heffing voor woningen gaat gewoon omhoog. In cijfers: het tarief voor woningen gaat niet met 5 % omlaag maar met 5 % omhoog  van 0,1057 % naar 0,1103 %. En voor niet woningen (de bedrijven) gaat het tarief van 0,2491 % naar 0,2540 % dus met 2 % omhoog.

Een foutje van het journaal of heeft de afdeling communicatie het zoveelste staaltje van mooi weer spelen afgeleverd?

Want door de daling van de afvalstoffenheffing (door beter scheiden en flexibilisering van de heffing door het aantal inworpen apart te belasten) en door de daling van de rioolrechten (door de renteverlaging) daalt de jaarlast per huishouden wel. Het is maar hoe je het verhaal vertelt.

Onze burgervader, die beter zou moeten weten, vermeldde de heuglijke tijding van het journaal wel bij de nieuwkomersbijeenkomst op zaterdag 12 december. O, wat zijn wij geweldig. Maar niet heus! 

Louis van der Kallen

 


 

| BI ZONE |  

  

brand binnenstadAl jaren speelt in Bergen op Zoom een BI zone discussie. Keer op keer is het in het verleden fout gegaan omdat het college of een wethouder zelf een stevige vinger in de pap bij de besteding van de bij de ondernemers opgehaalde gelden wilde hebben. Gevolg: er gebeurde weinig tot niets om onze binnenstad van de afgronden van verpaupering en leegstand weg te trekken.

Nu lag er een stuk dat de BSD goedkeuring kon krijgen. Maar achter de neus bleek toch een kameel te zitten. Ik dacht even dat de ondernemers zelf mochten beslissen over hun centen en over de besteding van het bedrag wat de gemeente erbij wilde leggen. Maar nadat wethouder van de Velden van GBWP het woord had gevoerd, bleek toch weer dat de gemeente mee wilde beslissen over de projecten waar ook gemeentelijk geld in ging en bleek de eventuele gemeentelijke bijdrage van € 75.000,- maar het begin te zijn. Gezien de discussie en de geschiedenis is de BSD fractie bang dat er wederom niets gaat gebeuren. Naar onze mening moet je de ondernemers als belanghebbenden de kans geven het zelf te doen. Na een paar jaar kan je bekijken of het de goede kant op gaat. Met de gemeentelijke bemoeienis (Ton en zijn ambtenaren) bleek er in het verleden, behalve ruzies, weinig tot niets te gebeuren en ging de regeling uit eindelijk op zijn gat. In het debat bleek de gemeenteraad uiteindelijk alleen over de regeling te stemmen en niet over de eventuele gemeentelijke bijdrage. Wat nu dreigt is dat ondernemers er geen brood in zien en de regeling afstemmen. Van de stemmen, uitgebracht door de leden van de ondernemersvereniging Sterck, moet minimaal 75 % vóór de regeling stemmen. Zonder zekerheid van de gemeentelijke bijdrage en het recht als ondernemers zelf te mogen beslissen over wat er binnen de kaders ‘schoon, heel en veilig’ gaat gebeuren, ben ik bang dat de regeling wordt afgestemd. Dat zou jammer zijn en een gemiste kans. Ik hoop dat de gemeenteraad en het college de ondernemers alsnog de kans geven nu zelf eens te beslissen wat goed voor hen en de binnenstad is.

Louis van der Kallen

 


 

| BOMEN OVER BOMEN |  

 

De laatste weken zijn in de BSD nieuwsbrief met regelmaat bomen aan de orde geweest. Dat leidt dan steevast tot reacties van burgers met hun eigen verhaal over een boom of bomen.

Zo ook een reactie vanuit de Frans Halsstraat. Dit keer een boom die eigenhandig een betonnen schutting met muurschildering verplaatst/vernietigt en naar de zienswijze van omwonenden een gevaar oplevert voor de omgeving. Zelfs nu de straat wordt opgeknapt blijft de boom staan.

frans halsstr 01frans halsstr 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

18-12
FUNCTIE VAN DE BODE, KENMERK FELK/15061


18-12
FLATCONTAINER OUD PAPIER, KENMERK PVDK/15060 


18-12
ONDERHOUD OPENBARE WEG, KENMERK PVDK/15059 


18-12
VERKEERSINFARCT, KENMERK LVDK/15058 


15-12
VRAGEN EX ART. 39 EUROPEES AANBESTEDEN, KENMERK FELK/15057 


07-12
VRAGEN EX ART. 39 ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN, KENMERK PB/15056

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

20-11
VUURWERKVRIJE ZONE, KENMERK LK/15051

ANTWOORD, KENMERK U15-020697


 

04-12
VRAGEN EX ART 39 VUURWERKSHOW, KENMERK PVDK/15054

ANTWOORD, KENMERK U15-020557 


04-12
VRAGEN EX ART. 39 THUISZORG/TSN, KENMERK PVDK/15055

ANTWOORD, KENMERK U15-020732