COVID-19/ VENTILATIE/ KRUISBESMETTING

 

   


 | LVDK 20051 | 31-08-2020 |

 

Geacht College,

 

Nu er steeds meer ruis en debat rondom ventilatie lijkt te ontstaan, wil de BSD het college oproepen om duidelijkheid te verschaffen aan tal van bedrijven en instellingen die misschien door de bomen het bos niet meer zien. De BSD kan zich voorstellen dat het voor de gewone burger ook niet meer te overzien is hoe men veilig onder elkaar kan zijn en onder welke vorm van ventilatie.

Met de herfst voor de deur en met Bergen op Zoom als stad met verhoudingsgewijs veel besmette individuen lijkt het de BSD zaak dat de gemeente Bergen op Zoom met eenduidige communicatie komt.

Men zou op den duur zelfs kunnen denken aan een keur(-systeem)merk waarbij bezoekers van bepaalde locaties kunnen zien hoe de ventilatie geregeld is. Anders gezegd: het zou fijn zijn als er uit oogpunt van openbare veiligheid op gebouwen moet worden aangegeven hoe de ventilatie georganiseerd is. Men zou kunnen denken aan een certificaat aan de deur waarop het maximaal aantal bezoekers, de afzuigcapaciteit per uur, de recirculatiecapaciteit en de aanwezigheid van airconditioning op staat aangegeven.

Bij het invoeren van een dergelijk systeem – samen met het centraal documenteren – kan er op den duur ook indicatief onderscheid gemaakt gaan worden tussen de veiligheid van systemen..

Verder wil de BSD het college erop wijzen dat er zeker in de herfst meer deuren zullen sluiten. Dit brengt met zich mee dat er dan meer kans is op kruisbesmettingen door het hanteren van deurklinken. In de herfst zal het ook vroeger donker worden waardoor er meer en meer gebruik gaat worden gemaakt van lichtschakelaars. Dit is nu ook het geval bij toiletten en bijvoorbeeld bij de benzinepompen. Het lijkt de BSD goed om in overleg met de specialisten hier een dringend verzoek naar de bedrijven en instellingen te doen uitgaan om hier maatregelen op te implementeren.

Als het gaat om de benzinepompen lijkt het de BSD zaak om hier extra aandacht aan te besteden. Benzinepompen kunnen gemakkelijk zorgen voor verspreiding van het COVID-19-virus tussen de omliggende regio’s en daar ver buiten. Een auto kan tenslotte een paar honderd kilometer rijden op een volle tank. Het lijkt de BSD dan ook goed om hier regionale communicatie op te gaan voeren. Misschien moeten de benzinepompen uit voorzorg weer zelf de auto’s gaan tanken? Het zijn allemaal zaken waar dringend over nagedacht moet gaan worden. Puur uit praktische overwegingen.

De BSD is verder van mening dat de lokale partijen met landelijke besturen zouden kunnen helpen om de communicatie en bewustwording, maar ook het nadenken over dit soort zaken, beter te stroomlijnen naar de landelijke politiek toe.

  • Is uw college bereid het hierboven vermelde (landelijk/regionaal) op te pakken?

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

LOUIS VAN DER KALLEN,
MARCEL MULDER
.