VRAGEN EX ART. 36 OVER CUBICCO BV, KENMERK LVDK/19004

 


 

Bergen op Zoom, 27 mei 2019

Aan het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA
Bergen op Zoom

BETREFT: VRAGEN EX ART. 36 OVER CUBICCO BV, KENMERK LVDK/19004.

 

Geacht College,

 

Dank voor uw antwoord op onze eerdere vragen (LVDK/19003) inzake Cubicco BV.

De beknoptheid van uw beantwoording leid tot een aantal vervolg vragen.

– Welke rentebetalingen zijn ontvangen?
– Wat is de totale omvang van de ontvangen rentebetalingen?
– Zijn er aflossingen ontvangen?
– Zo ja, wat is de totale omvang daarvan?
– De lening is verstrekt met een onderpand. Wat is de huidige waarde van het onderpand?
– Waar bevind dat onderpand zich nu?
– Wat heeft de NV Aangenaam Bergen op Zoom gedaan om het onderpand zeker te stellen en de waarde van het onderpand te beschermen?

Uw reactie afwachtend,

met vriendelijke groet,

 

Louis van der Kallen.