VRAGEN EX ART. 39 DAKLOZE OPVANG, KENMERK MVG/LVDK/18031

 


 

Bergen op Zoom, 1 september 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Vragen ex art. 39 Dakloze opvang, kenmerk MVG/LVDK/18031

 
Geacht College,

Op 31 augustus 2018 meldt kijkopBergenopZoom.nl dat een zieke dakloze momenteel tijdelijk opgevangen wordt in een tent op Plein 13. Gelet op het feit dat de BSD op 31 mei jongstleden ook al vragen heeft gesteld over de acties die de gemeente Bergen op Zoom onderneemt voor een van haar zwakste doelgroepen, wekt deze situatie alleen maar meer vragen op. Zo geeft een initiatiefneemster over de opvang in Bergen op Zoom aan dat “er soms wordt geloot wie er mag blijven slapen omdat er te weinig ruimte is, wat het ook voor weer is.”

Dit brengt de Bergse Sociaal Democraten tot de volgende vragen.

  1. De dakloze in kwestie, Peter, is geweerd uit het centrum omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. Echter, in zaken van leven of dood, wat dit voor Peter is, kan men redelijkerwijs verwachten dat iemand niet reageert zoals behoort. Wat doet de gemeente Bergen op Zoom inzake de training van de hulpverleners in het opvangcentrum?
  2. De BSD vindt de opmerking van de initiatiefneemster betreffende de loterij van de opvangcentra erg schrijnend. Wat is het college voornemens te doen  om dit probleem op een humane manier op te lossen?
     

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Manuela van Gent

Louis van der Kallen