SPEELTUIN AMALIAPARK

 

   


 | LVDK 21008 | 21-04-2021 |

 

Geacht College,

 

Het is ruim een half jaar geleden dat een gemotiveerd beheerster van de speeltuin Amaliapark/de Keet de pijp aan Maarten heeft gegeven. Zij heeft de moed mede door ervaren tegenwerking of gebrek aan medewerking opgegeven. Het parkje en de speeltuin en het verkeerplein voorzien in een grote behoefte in een wijk, arm aan voorzieningen. Er komt mogelijk weer een droge zomer aan.

  • Wie gaat nu de planten/boompjes water geven?

De vervuiling neemt toe omdat er feitelijk geen toezicht meer is en het tot de orde roepen door een ‘dame’ met gezag en uitstraling er niet meer is.

  • Wie pakt nu de hangjeugd aan en roept ze tot de orde als ze de boel vervuilen?

Een plek waar veel ‘kleintjes’ wel of niet onder begeleiding van een volwassene komen moet bijgehouden worden zodat elementen (spuiten/ giftige planten, afval dat niet geschikt is als speelmateriaal) die gevaar op kunnen leveren met regelmaat in een hoge frequentie opgeruimd worden.

  • Wie doet dat nu en met welke frequentie? Niet alleen nabij de Keet maar over het hele terrein!

De beplanting op en rond het terrein verdient permanente aandacht. Nu komt er zo nu en dan wisselend personeel namens de gemeente enig onderhoud plegen. Meestentijds gaat het wel om kappen maar niet om herplanting van bomen of planten.

  • Waarom huurt de gemeente iedere keer anderen in om dat soort werk te doen en niet steeds dezelfde mensen?

  • Toelichting: Zo wordthet werk, het park, de speeltuin een beetje van hen. Dat zal de ‘liefde’ voor het werk en de omgeving bevorderen en daarmee de kwaliteit van het ‘werk’. Ogen die een ontwikkeling zien en dat door kunnen geven aan hun ‘baas’ kunnen geld besparen en kwaliteit opleveren.

De grasmat is, bij nadere beschouwing, grotendeels verdwenen. Buiten de kale plekken is nog wel groen te zien maar dat is nog maar weinig gras en veel andere plantjes en veel mosachtige bodembedekking.

  • Wanneer pakt de gemeente de ‘grasmat’ aan? Kan deze gerevitaliseerd worden?

De paden van het verkeersplein krimpen langzaam door overgroeien.

  • Wanneer pakt de gemeente dit aan?

  • Tot slot: wanneer worden dode bomen verwijderd en wanneer vindt dan herplanting plaats, zo mogelijk met substantiële bomen die elders geruimd worden, zodat de neiging – die zo nu en dan door buurtbewoners gevoeld wordt dat zelf te doen – wordt weggenomen.

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.