BUITENPLAATS/ DUURZAAMHEID – 3: STADSHOUT/ DUURZAAMHEID – 4: VOEDSELBOSSEN

| jaar 3 | nummer 91 |

| 31-01-2016 | 10.30 uur |


 

| BUITENPLAATS |  

 

buitenplaats03Op 7 augustus 2014 dienden 24 gezinnen gezamenlijk een zienswijze in tegen het Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitenplaats Bergen op Zoom’. Hun bezwaren richten zich met name tegen één onderdeel van het bestemmingsplan. Dat omhelsde de mogelijke realisering van ruim 200 vakantiewoningen op de lokatie van de voormalige camping Heidepol, alsmede de realisering van een centraal gebouw met een oppervlakte van 3000 vierkante meter, mogelijk in tweelagen uitgevoerd. Het ontwerpbestemmingsplan bevat geen gebruiksrestrictie voor het centrale gebouw.

De 24 gezinnen maken zich zorgen dat, nu de markt voor dit soort recreatiewoningen is verslechterd, wel het centrale gebouw zal worden gerealiseerd en niet de woningen en dat dit gebouw zal gaan functioneren als arbeidsmigrantenverblijf. Gezien de oppervlakte kan een dergelijk verblijf, gezien de hotelkamer norm van 16 vierkante meters, circa 180 kamers gaan bevatten. Waar zij zich ook zorgen over maken is de toename van het verkeer in dit rustige grensgebied van Bergen op Zoom en Roosendaal en de verstoring van de ecologische verbindingszone gelegen langs de Zoom. Om de lokatie te ontsluiten is het voornemen dit te doen via de nu nog grotendeels onverharde Zoomweg en over een nieuwe brug over de Zoom. Voor de gemeenteraadsleden ligt er voor eind februari een uitnodiging van de gezinnen om ter plaatse de situatie te bekijken.

De BSD heeft geen bezwaren tegen de realisering van de recreatiewoningen op het terrein van de voormalige camping de Heidepol. Want sanering van de huidige situatie is een verbetering. Hierbij moet oog zijn om zaken zoals riolering- en regenwaterafvoer goed en gescheiden te regelen. Wel hebben we bezwaar tegen de mogelijkheid dat het ‘centrale gebouw’ alleen gerealiseerd kan gaan worden en zou kunnen gaan functioneren als hotel of arbeidsmigrantenverblijf. Naar ons gevoelen moeten er heldere gebruiksbeperkingen opgenomen worden in het bestemmingsplan, zodat de huidige bewoners in de toekomst niet geconfronteerd gaan worden met overlast en massale dagelijkse verkeersbewegingen op wegen die daar niet voor zijn toegerust.

Louis van der Kallen

 


 

| DUURZAAMHEID – 3: STADSHOUT |  

 

vogelhuisheNu Bergen op Zoom met de “Visie duurzame ontwikkeling gemeente Bergen op Zoom” op de thema’s: energie, water, klimaatadaptatie, biodiversiteit, educatie en afval/zwerfvuil, een meer duurzame weg inslaat, wordt het zaak om deze thema’s te combineren met duurzaamheid op andere terreinen. Bijvoorbeeld met beleidsvelden als sociaalbeleid, werkgelegenheid en ruimtelijke ontwikkeling.

In de Volkskrant van 16 januari 2016 stond een artikel met de mooie kop: “Tweede leven van een stadsboom”. Hierin werd geduid hoe in gemeenten als Amsterdam en Utrecht het hout van gekapte bomen niet in de versnipperaar verdwijnt, maar een tweede leven krijgt bij lokale ondernemers zoals meubelmakers, interieurontwerpers, maar ook bij scholen. Het stadshout wordt o.a. verwerkt tot vogelhuisjes, krukjes, bijzettafels enzovoort tot iepenparfum toe. Picknicktafels en bankjes van eigen bodem in de parken en plantsoenen, geleverd vanuit een ‘Stadshout winkel’. Hier liggen mogelijkheden om én duurzaam én sociaal werkgelegenheid-, integratie- en participatie projecten te starten. Dit Utrechts en Amsterdams voorbeeld verdient op zijn minst bestudering. Als het aan de BSD ligt zelfs navolging. Het kan helpen om bijvoorbeeld de schooljeugd zich meer bewust te laten worden van wat de natuur voortbrengt en wat door mensen handen verwerkt kan worden tot mooie producten van eigen bodem. Iets minder IKEA en iets meer Bergen op Zoom.

Louis van der Kallen

 


 

| DUURZAAMHEID – 4: VOEDSELBOSSEN |  

 

bosbessenDe gemeente Bergen op Zoom heeft veel bossen in bezit. Nu het college en de gemeenteraad nadrukkelijk hebben aangegeven in te willen zetten op duurzaamheid, hoopt de BSD dat zich dit gaat ook vertalen in een andere aanpak van onze bossen. Voedsel en bos! Het gaat wel degelijk samen! Veel gemeenschappen vinden een deel van hun voeding in bossen. Kinderen spelen graag in een bos waar ze eetbare dingen kunnen vinden. Het brengt hen ook het besef bij dat voeding niet in een fabriek groeit, maar het daar hooguit als in een soort van super keuken wordt bereid/behandeld. 

Over de hele wereld leggen mensen voedselbossen aan, ook in Nederland. Het eerste voedselbos is opgezet in Groesbeek. En ook in de provincie Flevoland wordt er al volop gewerkt aan voedselbossen. In een voedselbos wordt voedselproductie met natuur gecombineerd. Je vindt in voedselbossen paddenstoelen, bessen, appels, peren, noten. Een voedselbos is een mede door mensen gecreëerde plantengemeenschap met een extreem hoog aantal eetbare soorten. Zo creëer je een systeem, waarbij ecologie gecombineerd wordt met duurzame voedselproductie met als neveneffect een hoge biodiversiteit.

Voedselbossen zijn een duurzame samenwerking tussen mensen, planten en dieren. Het geheim van een succesvol voedselbos is dat je de natuur het werk laat doen. Niet spitten, wieden, schoffelen, maar de grond de rust gunnen die nodig is om een gezond bodemleven te ontwikkelen. Hoe je dat aanpakt, lees je in het dossier ‘Voedselbossen’.

Het zou mooi zijn als een deel van onze bossen, natuurcompensaties, parken of plantsoenen omgezet zouden kunnen worden in voedselbossen, een smakelijke ontdekkingsreis!

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

28-01
EX ART. 39 VRAGEN UITSPRAKEN WETHOUDER IN BN DE STEM, KENMERK PVDK/16003

NOG GEEN ANTWOORD


25-01
VERKEERSPROBLEMEN, KENMERK LVDK/16001

NOG GEEN ANTWOORD


25-01
BERGEN OP ZOOM VESTINGSTAD, OFTEWEL ONDERGRONDS GANGENSTELSEL HERONTDEKT, KENMERK PB/16002

NOG GEEN ANTWOORD

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

30-12
VRAGEN EX ART. 39 COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING, KENMERK PVDK/15066

ANTWOORD, KENMERK U16-000621