VEILIGE LOOPROUTE WATTWEG, KENMERK FELK/15037

 


 

Bergen op Zoom, 3 augustus 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Veilige looproute Wattweg, kenmerk: FELK/15037

 

Geacht College,

Allereerst mijn complimenten voor de snelle ontwikkeling inzake het gebedshuis welke door de Marokkaanse gemeenschap aan de Wattweg gerealiseerd is en waarbij uw inspanningen uiteraard van grote betekenis waren en nog steeds zijn. Inmiddels is door de verplaatsing van dit gebedshuis van de Oude Stationsweg naar de Wattweg een veiligere situatie ontstaan in en rondom de Oude Stationsweg. Tevens is de overlast voor omwonenden en bezoekers van de Oude Stationsweg helemaal afgenomen.

De BSD-fractie is hier erg blij mee. We zijn echter wat minder enthousiast over de situatie die is ontstaan aan de Wattweg en dan met name op het gebied van de verkeersveiligheid. De BSD-fractie wil dan ook dringend uw aandacht vragen voor het volgende.

Zoals u weet maakt de Islamitische gemeenschap sinds enige tijd gebruik van de gebedsvoorziening gelegen aan de Wattweg. Zij doen dit met grote overgave en het gebedshuis wordt door een grote gemêleerde samenleving gebruikt. Het gebedshuis is een initiatief van de Marokkaans Islamitische stichting El Feth. Het gebedshuis wordt echter door een grotere gemeenschap gebruikt. De gebruikersgroep is net zo divers als de populatie van onze gemeente. Deze bezoekers en gebruikers kunnen gebruik maken van verschillende vervoersmiddelen om bij het gebedshuis te komen. Naast de auto en de fiets zou het ook mogelijk moeten zijn om lopend bij het gebedshuis te komen.

De BSD-fractie maakt zich zorgen over het ontbreken van een trottoir van en naar het gebedshuis waardoor er overdag, maar zeker ’s avonds, zeer onveilige verkeerssituaties ontstaan voor de voetgangers, waarbij het slechts wachten is op een ongeluk met ernstige afloop.

De BSD-fractie wil u dan ook vragen om zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor een veilige looproute aan de Wattweg.

Kunt u ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot deze veilige looproute?

Er van uitgaande dat u voortvarend te werk zult gaan bij de realisatie van een dergelijke looproute, verblijven wij

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD-fractie

Farid El-Khassim