BNG ERFGOEDPRIJS, KENMERK LVDK/16005

 


 

Bergen op Zoom, 22 februari 2016

 

BNG
Postbus 30305
2500 GH Den Haag

 

Betreft:             BNG erfgoedprijs, kenmerk LVDK/16005

 

L.S.

De naam van uw bank is verbonden met de BNG erfgoedprijs. De BNG erfgoedprijs 2014 is uitgereikt aan de gemeente Bergen op Zoom. Bij de beoordeling voor toekenning van de prijs let de jury volgens de website https://bngerfgoedprijs.nl/ onder meer op de volgende aspecten:

  • wat is de visie van de gemeente op het gebied van erfgoed
  • welke rol hebben en krijgen inwoners bij het erfgoed en het gemeentelijke erfgoedbeleid
  • op welke andere beleidsterreinen speelt erfgoed een rol
  • welke relatie wordt gelegd met de jeugd (onderwijs, erfgoededucatie) en/of de participatie van ouderen
  • hoe communiceert de gemeente over het erfgoedbeleid en de -projecten
  • wat doet de gemeente met erfgoed als innovatieve factor
  • recent gerealiseerd beleid en uitgevoerde projecten

Wat ondergetekende opvalt is dat bij deze aspecten/criteria ontbreekt: hoe de gemeente feitelijk omgaat met haar erfgoed.

Bijgaand treft u aan een interpellatieverzoek van onze fractie inzake het onderhoud van het Markiezenhof, naar onze mening de erfgoedparel van Bergen op Zoom. Tevens treft u aan een bijlage ”Bevindingen Inspectierapporten Monumentenwacht Noord-Brabant Markiezenhof” met daarin een uittreksel van de adviezen van de Monumentenwacht Noord-Brabant inzake het Markiezenhof gegeven in haar inspectierapporten. Deze adviezen zijn structureel niet opgevolgd. In haar brief d.d. 16 december 2016 noemt het college van Burgemeester en Wethouders dit beleid “weloverwogen” Zie https://www.bsdboz.nl/wp-content/uploads/2015/01/15044-Antwoord-onderhoud-Markiezenhof.compressed.pdf.

Ik geef u als financier en de jury van de BNG erfgoedprijs in overweging als beoordelingscriterium ook op te nemen hoe een gemeente omgaat met haar monumentale erfgoed. Het zou niet alleen moeten gaan om de mooie verhalen en plannen van politici, maar ook over de feiten. Erfgoed als het Markiezenhof verdient beter. Voor mij lijkt het nu dat de erfgoedprijs een cadeautje is voor politieke vrienden in plaats van een werkelijk eerbetoon voor geleverde prestaties.   

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen