ZORG VOOR KANSEN, KANSEN VOOR DE ZORG/ SCHIZOFREEN?!/ SLIJMEN

| jaar 3 | nummer 132 |

| 30-10-2016 | 09.30 uur |


 

| ZORG VOOR KANSEN, KANSEN VOOR DE ZORG |  

 

zorg-voor-zorgAfgelopen donderdag 20 oktober was ik als voorzitter van ‘De Vrienden van het Bravis Ziekenhuis’ aanwezig bij de opening en ingebruikname van het nieuwe Oncologisch Centrum van het Bravis Ziekenhuis en de nieuwe vestiging van het Zeeuwse ZRTI (bestralingen tegen kanker) op de locatie van het ziekenhuis in Roosendaal.

De openingshandeling door de Commissarissen van de Koning in Noord-Brabant en Zeeland, Wim van de Donk en Han Polman, was verrassend en treffend. Bij een aantal medewerkers van het ziekenhuis werden de paardenstaarten, die ze hadden opgespaard, door beide heren afgeknipt en gedoneerd aan De Nederlandse Haarstichting. Deze Stichting maakt er hoog gekwalificeerde pruiken van voor o.a. kankerpatiënten tijdens hun chemo-kuren. Maar beide Commissarissen hadden ook nog een verhaal voor de aanwezigen.

Wim van de Donk vroeg nog eens indringend aandacht voor innovatie en creativiteit in de (toekomstige) zorg voor patiënten. Hij onderkende het probleem van een toekomstig tekort aan voldoende gekwalificeerde en hoogopgeleide zorgmedewerkers. “Daar zal (nog) meer in geïnvesteerd moeten worden”, zo bepleitte hij. Han Polman benadrukte het belang van (regionale) en grensoverschrijdende samenwerking. Hij wees daarbij op de vestiging van een Zeeuwse instelling als het ZRTI in West-Brabant. Daardoor hoeven patiënten voor een vaak langdurig bestralingstraject niet langer naar Vlissingen heen en weer te reizen. Innovatie, creativiteit, cross-overs tussen sectoren als zorg, techniek en ICT en geografische samenwerking zijn dus succesfactoren om de inwoners van onze regio, die dat nodig hebben, een kwalitatieve hoogwaardige zorg en behandeling te kunnen blijven geven. 

Enkele dagen na de feestelijke opening van beide voorzieningen bracht de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, een bezoek aan de Zorgboulevard in Roosendaal. De Zorgboulevard , gevestigd in het Kellebeek College, is een ontmoetingsplaats waar onderwijs, zorginstellingen en innovaties in de zorg samenkomen. In 2014 ontving deze instelling een stimuleringssubsidie van de minister. In de praktijk blijkt het een groot succes te zijn. Een bezoek aan de website van het Care Innovation Center (CIC), wat onderdeel uitmaakt van de Zorgboulevard, bevestigt dit overduidelijk. Maar het Kellebeek College is een MBO-instelling. Met alle waardering voor de mensen werkzaam in de zorg met een Middelbare Beroeps Opleiding, is het ook duidelijk geworden dat er ook een grote behoefte zal zijn, zeker in de toekomst, aan afgestudeerden van het HBO. Ik zou de bestuurders van de ‘netwerkstad’ Roosendaal en Bergen op Zoom dringend willen oproepen om deze laatste ontwikkelingen in onze regio aan te grijpen om opnieuw serieuze pogingen te ondernemen om AVANS-hogeschool in Breda en Hogeschool Zeeland zo ver te krijgen om in een samenwerkingsproject een vestiging van een gezamenlijke HBO Zorg en Techniek in Roosendaal van de grond te tillen. De behoefte is er en de partners in de zorg willen er, zo blijkt, de schouders onder zetten. Bovendien sluit dit aan bij de visie van de burgemeester van Roosendaal, die bij zijn aantreden enkele jaren geleden al pleitte om naast Bio-Based, Logistiek en Maintenance, ook Zorg als speerpunt van (nieuwe)werkgelegenheid te kiezen. Bergen op Zoom heeft zijn campus voor Bio-Based en Woensdrecht zijn Maintenance.

Het is een kwestie van kansen benutten en zorgen voor uitvoering ervan.

Piet van den Kieboom

 


 

| SCHIZOFREEN?! |  

 

zwemlesOktober en november zijn de maanden waarin de begroting van het volgende jaar wordt besproken en uiteindelijk vastgesteld. Voor een gemeenteraadslid is dat het stuk waarin in feite het college de budgetten krijgt om haar beleid, voornemens en doelstellingen uit te voeren. Ik lees die altijd met grote belangstelling en stel er altijd vragen over 

Zo ook een vraag over deze tekst: “De Zwembaden B.V. gaat samen met de FITFabriek optrekken richting de scholen om natte gymlessen terug proberen te krijgen.” Voor mij zijn ‘natte gymlessen’ zwemlessen. Maar als dat zo is waarom schrijf je dat dan niet op? Uit het antwoord van het college op mijn vraag bleek dat ‘natte gymlessen’ lessen lichamelijke opvoeding zijn in het zwembad en dat ik uit de tekst niet moet begrijpen “dat de zwemlessen opnieuw worden ingevoerd.” Hoe schizofreen kan je zijn? Er is behoefte aan zwemlessen voor kinderen, omdat er in ons waterrijke landje nog steeds kinderen verdrinken die, als ze hadden leren zwemmen, wel een kans hadden gehad te overleven. We gaan streven naar een beetje poedelen in het zwembad, maar de zwemlessen niet terug invoeren? De BSD gebruikt dat poedelen (de natte gymlessen) dan graag voor een concreet en maatschappelijk gewenst doel. Kinderen leren zwemmen (A- en B-diploma) en de verdrinkingscijfers van kinderen omlaag brengen!   

Louis van der Kallen

 


 

| SLIJMEN |  

 

zuiderwaterlinie-02Bergen op Zoom is een armlastige gemeente met soms ‘grootse’ ambities. De vertaling van die ambities zijn de lopende grote projecten. Bij het lijstje van grote projecten miste ik de Zuiderwaterlinie, terwijl wel opgenomen waren het Landschap van Allure (de Brabantse Wal) en de West Brabantse Waterlinie, die in formele/cijfermatige zin ook geen grote projecten zijn.

Als je armlastig bent is het goed om je heen te kijken welke suikerooms of tantes nog wel beschikken over geld en wat hun hobby’s zijn. Dat is met het Landschap van Allure de Brabantse Wal en de West Brabantse Waterlinie wel gebeurd. Dat zijn provinciale projecten waarvoor de provincie veel geld over heeft om die te realiseren. Een nieuwe hobby van de rijke suikeroom (Noord-Brabant), waar de zogenoemde ‘Essent gelden’ nog steeds tegen de plinten klotsen, is de Zuiderwaterlinie. Ik schreef er eerder over. Een deel van onze ambities zou, door aansluiting bij provinciale ambities zoals de Zuiderwaterlinie, vorm en inhoud gegeven kunnen worden en daarbij deels met provinciaal geld gefinancierd kunnen worden. Wat je dan meer zou moeten doen, en naar de provincie consequent helder maken, is dat je een groot belang hecht aan die provinciale ambitie. Dat mag dan best een beetje slijmen zijn. Dat betekent voor mij het benoemen in je stukken van deze provinciale ambities. Ook als het formeel, voor jou, als medeoverheid, geen ‘groot’ project is. Dat doen we immers bij het Landschap van Allure de Brabantse Wal en de West Brabantse Waterlinie wel. Zeker als we menen dat één van onze belangrijkste troeven onze cultuur historie is. Versterking van die kwaliteit, die volgens deskundigen een belangrijke vestigingsfactor is voor bewoners en bedrijven (lees eens het artikeltje blinde vlek) is dan geboden. En als dat kan met geld van een suikeroom, de provincie, mag een beetje slijmen wel.

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

28-10
ARTIKEL 39 VRAGEN INZAKE VERKOOP DE BEEKLAAN 14, KENMERK LVDK/16038


25-10
EX ART. 39 VRAGEN, ONMOGELIJKE VERKEERSSITUATIE HALSTEREN, KENMERK PB/16037