NUL KOMMA NUL

 

   


 | LVDK 20061 | 11-11-2020 |

 

Geacht College,

 

  • Hoe ziet uw college de raad?

Ik zal het antwoord dit keer zelf geven: Als een financiële afstempelmachine!!!!! Met verbijstering heb ik kennisgenomen van “Overzicht svz ombuigingen”. Louter een financieel overzicht van de ombuigingen per (begroting) post. Nul komma Nul uitleg of toelichting over het hoe of waarop!!

  • Waar is de inhoud?

Ik zal wederom het antwoord zelf geven. Die is er niet!!! Want anders had de raad die allang gekregen! Heel uw college krijgt nu van mij een cijfer Nul Komma Nul. Waarom? Structurele minachting en de totale afwezigheid van ook maar enige vorm van politieke sensibiliteit.

 

  • Waaruit blijkt waarop uw keuzes gebaseerd zijn?

Mijn fractie wil in openbaarheid spreken over zaken die de burgers aangaan. Dat is meer dan cijfers. Cijfers alleen roepen alleen vragen op. De inhoud hoort deel uit te maken van de gepresenteerde cijfers. – De BSD – fractie en de Raad zijn geen bedelaars. Wie heeft het verzonnen om dit zonder toelichting/uitleg te versturen? Mijn advies stap op.

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.