FUNCTIE VAN DE BODE, KENMERK FELK/15061

 


 

Bergen op Zoom, 18 december 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Functie van de Bode, kenmerk FELK/15061
 

Geacht college,

Graag wil ik namens onze fractie uw aandacht vragen voor het volgende.

Uit onderzoek door onze fractie is gebleken dat onze gemeente een van de weinige gemeenten is die niet beschikt over een herkenbare bode in de raadszaal. De functie van bode is een belangrijke functie voor het functioneren en de voortgang van onze raad. Wij gaan er vanuit dat u deze mening deelt. We zijn ons ervan bewust dat er bezuinigd wordt. Dat deze bezuinigingen plaatsvinden aan de onderkant van het functiehuis kan er bij onze fractie niet in. Het werk van de bode is werk dat veel verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Het organiseren en het vlot en gestructureerd laten verlopen van de raads- en commissievergaderingen is mogelijk door hun inzet en hun wijze van bediening, service, flexibiliteit en betrouwbaarheid.

Wij zijn van mening dat een goede Bode net zoals in de Eerste, Tweede Kamer maar ook provinciaal, thuishoort in onze officiële vergadermodellen.

Onze fractie wil daarom de volgende vragen stellen.

  1. Bent u zich ervan bewust welke verantwoordelijkheden het zijn van een bode met zich meebrengt?
  2. Ziet u het belang van het hebben van een bode in het gemeentehuis, net als onze fractie, ook in?
  3. Wij voeren regelmatig vergaderingen in beslotenheid waarbij de bode aanwezig moet zijn in verband met het aanleveren van stukken en waar soms ook zaken geregeld moeten worden door deze bode. Hieruit blijkt voor onze fractie dat de functie van bode erg belangrijk is in verband met vertrouwelijkheid. Deelt u deze mening van onze fractie?
  4. Wilt u op korte termijn de functie van bode in het gemeentehuis en stadskantoor weer in ere herstellen door hen opnieuw te beëdigen en ook hier naar te belonen?
  5. Verder wil ik u verzoeken hen erop te wijzen van het bestaan van het Landelijk Verbond van Bodes.

Uw antwoord zien wij met genoegen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD-fractie,

Farid El-Khassim

Piet van den Kieboom