VERLICHTING EN VERPLAATSING VAN SOCIALE ONVEILIGHEID, KENMERK LK/14014

 

 


Bergen op Zoom, 16 april 2014

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Verlichting en de verplaatsing van sociale onveiligheid, Kenmerk LK/14014

 

Geacht College,

 

Recent zijn er in de wijk Fort/Zeekant in samenwerking met Stadlander een aantal goede maatregelen genomen om de (sociale) veiligheid te verbeteren, zoals het aanbrengen van openbare verlichting op brandgangen en achterpaden. Dit heeft de (sociale) veiligheid ter plaatse verbeterd. Op enkele plaatsen doet zich echter een voorzienbaar neveneffect voor: het verplaatsen van de (sociale) onveiligheid veroorzakende handelingen.

Eén van die plaatsen is een gedeelte van de brandgang gelegen tussen de Prinses Beatrixlaan en de Van Assendelftstraat. Deze brandgang loopt van de Steijnstraat naar de Van de Spiegelstraat. Deze is slechts gedeeltelijk van verlichting voorzien. Het eerste stuk vanaf de Van de Spiegelstraat is middels een tweetal lantaarnpalen verlicht, maar het tweede stuk niet. Het wel verlichte stuk is gelegen achter de panden van Stadlander het niet verlichte deel is van c.q. gelegen achter panden van privé eigenaren.

Op het onverlichte deel is de ervaren (sociale) onveiligheid helaas toegenomen. Dergelijke brandgangen hebben een openbaar karakter. Het doet vreemd aan dat van een dergelijke openbare ruimte een deel wel voorzien wordt van verlichting en een ander deel niet. Bewoners van de huizen aan het onverlichte deel hebben dan het gevoel dat anderen wel met publieke (energie)gelden een veiliger woonomgeving mogen ervaren en zij, die in soortgelijke omstandigheden verkeren, niet.

De BSD-fractie begrijpt hoe dit verschil tot stand is gekomen, maar verzoekt uw college te bekijken hoe dit probleem samen met de omwonenden aangepakt kan worden zodat ook bij hen de ervaren (sociale) veiligheid kan verbeteren.

 

In afwachting van uw reactie,
hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen