FORUMS – 2/ BOZ KAN LEREN VAN ROTTERDAM/ JALOERS

| jaar 5 | nummer 203 |

| 04-03-2018 | 11.00 uur |


 

| VIDEOVERSLAG DEBAT OOBOZ |  

 

 


 

| FORUMS – 2 |  

 

Afgelopen week was de BSD vertegenwoordigd op maar liefst 3 forums.

Dinsdag 27 februari het forum, georganiseerd door het FNV. Ik vertegenwoordigde de BSD omdat Piet van den Kieboom geveld bleek door de griep. Voor mij is het FNV forum altijd leuk, omdat ik als ‘vakbondsman’ veel mensen tegenkom uit de FNV waar ik in het verleden (Kamer van Koophandel of de UWV ontslagcommissie) veel mee samenwerkte aan een beter en vooral socialer Nederland. Armoede, de zorg en de werkgelegenheid waren de kernonderwerpen die aan de orde kwamen. Mijn fractiegenoot Peet Bakx pleitte, vanuit de zaal, voor de terugkeer van de wijktafels. De zaal bleek dit voorstel massaal te steunen. Wil je meer weten bekijk dan ons videoverslag dat door Manuela van Gent wordt gepresenteerd.

Woensdag was het form, georganiseerd door de wijkcommissie van de Bergse Plaat. Peet Bakx was daar, als bewoner van de Bergse Plaat, de BSD vertegenwoordiger. Eén van de bespreekpunten was o.a. een mogelijk vuurwerkverbod. Onze positie: reguleren, organiseren en handhaven. Onder reguleren verstaat de BSD het eventueel gebruikmaken van artikel 2.73 van de Algemene plaatselijke verordening waarmee het college van B&W in het belang van voorkoming van gevaar, schade of overlast plaatsen kan aanwijzen waar het gebruik van vuurwerk verboden is. Tot op heden maakt het college van B&W van dit artikel geen gebruik. Ook de kerncentrale Doel werd besproken. Alle vertegenwoordigers van de aanwezige politieke partijen, inclusief de BSD, zijn voor een spoedige sluiting van deze kerncentrale. Verder werd het bedroevende onderhoud van de Binnenschelde besproken. De BSD bepleit een beter onderhoud en noemde tal van voorbeelden van vervuiling en matig tot slecht onderhoud. Andere onderwerpen waren wensen voor de jongeren, de  leefbaarheid, het winkelcentrum het Kompas en de ontwikkelingen op de Boulevard. Ook van dit debat hebben Manuela van Gent en Marcel Mulder, onze camera- en geluidsman een videoverslag van gemaakt.

Donderdag was het forum georganiseerd door het Overleg Ouderenorganisaties Bergen op Zoom (OOBOZ) waar de van de griep herstelde Piet van den Kieboom de BSD vertegenwoordigde. Piet vertelde over de punten waarvoor de BSD zich inzake ouderen hard wil maken en er kwamen naar aanleiding van vragen vanuit de zaal tal van onderwerpen aan de orde. De (huishoudelijke)zorg, het BSD idee van een Knarrenhof, openbaarvervoer, het voorzieningen niveau, wijkhuizen, enz. Ook over dit debat is door de BSD een videoverslag gemaakt, zie hierboven.   

Voor al onze videoverslagen en andere filmpjes kijk eens op BSDtv.nl

Louis van der Kallen

 


 

| BOZ KAN LEREN VAN ROTTERDAM |  

 

Als geboren Rotterdammer kijk ik, ook na meer dan 50 jaar geleden uit Rotterdam vertrokken te zijn, steeds naar wat daar gebeurt. Soms, heel soms kan Bergen op Zoom van Rotterdam iets leren.

De gemeente Rotterdam heeft circa 14,5 vierkante kilometer platte daken. Waar mogelijk probeert de stad die platte daken een extra functie te geven. Onlangs verscheen daarover “Het Rotterdamse Dakenboek, nieuw gebruik van dak en stad’ van journaliste Esther Wienese. Esther Wienese constateert dat steeds meer Rotterdammers de potentie van hun dak benutten. Mede met behulp van subsidieverstrekking, telt Rotterdam inmiddels 250.000 vierkante meter groen dak. Vooral sedum-daken worden veel toegepast. Ook worden steeds meer platte daken benut om zonne-energie op te wekken. Rotterdam kent vier functietypen van daken: blauwe daken voor het opvangen en vasthouden van regenwater, groene daken die natuur toevoegen, gele die van belang zijn voor de energieopwekking en rode voor een combinatie van wonen, werken en recreëren. Feitelijk is er in Rotterdam haast geen nieuwbouwproject meer zonder multifunctioneel dak. De gemeente Rotterdam stimuleert en faciliteert en werkt samen met particuliere eigenaren binnen het EU [email protected] Roofs, een subsidieproject met als doel  dakeigenaren beter inzicht te geven in het rendement van hun investering op het dak. Rotterdam is een koploper als het gaat om de hoeveelheid plat dak.

Bergen op Zoom kan wel iets leren van deze Rotterdamse aanpak. Ook Bergen op Zoom kent veel platte daken, zeker op de bedrijventerreinen. Als we een bijdrage willen leveren aan het bereiken van de klimaatakkoorden van Parijs bieden ook onze daken kansen.

Voor meer informatie kijk eens op https://dakdokters.nl/

Louis van der Kallen

 


 

| JALOERS |  

 

Afgelopen vrijdag heb ik mogen jureren bij de Brabantse voorronde van “Op weg naar het Lagerhuis” in het provinciehuis in Den Bosch. Wat is het mooi zoveel enthousiaste jonge mensen te treffen die over tal van onderwerpen met elkaar in debat gaan. Zelf heb ik drie debatten mogen jureren, waaronder één met het Zoomvliet college uit Roosendaal.

Het Debatbureau en de stichting Hope-XXL, die dit organiseren, geven de jeugd een kans hun debatkunst te oefenen. Ik vond het leuk om te doen en was soms positief verrast door de inbreng en vasthoudendheid van de jonge deelnemers. Het meest verrast was ik door het team van het Maaslandcollege uit Oss. Soms in plat dialect werd met succes de strijd aangebonden met het Sint Odulphuslyceum uit Tilburg. Het team van het Maaslandcollege was niet onder de indruk van het meer ‘beschaafdere’ Odulphus. Ze gingen er voor. Twee debattalenten uit Oss zou ik graag in de BSD opnemen. En niet alleen omdat er één, net als ik, van (warme) chocomel houdt, maar simpelweg omdat ze onbevangen in hun eigen dialect de strijd aangingen. Ze verlieten vrolijk de zaal met een 4-3 overwinning op zak, na 2 eerdere nederlagen. Maar ze hadden veel geleerd en genoten.

Als Bergenaar vind ik het jammer dat er geen school uit Bergen op Zoom aanwezig was. Het Zoomvliet college uit Roosendaal deed wel mee. ’t Rijks had ik hier graag mee zien doen! Al was het maar omdat ik er van overtuigd ben dat op deze manier talenten boven kunnen komen drijven die, als ze wat ouder zijn, de politieke rangen in de gemeenteraden kwalitatief kunnen invullen. Ik ben best een beetje jaloers op Oss, die met dit Maaslandcollege team best wat debat/politieke talenten in huis heeft. En die niet bang zijn om hun afkomst te laten zien en horen. Kortom die niet alleen authentiek zijn maar ook al een beetje de ‘dikke huid’ hebben die nodig is in de politiek.  

Louis van der Kallen

 

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN