GOUVERNEMENTSGEBOUW/ ZOET – ZOUT/ KIEZERSBEDROG/ M-V

| jaar 5 | nummer 204 |

| 11-03-2018 | 10.00 uur |


 

| PIET JUTEN EN HET GOUVERNEMENTSGEBOUW |  

 

Dromen mag. Piet Juten denkt dat de gepresenteerde ‘plannen’ nauwelijks meer zijn dan gebakken lucht, opgewarmd voor de verkiezingen om de burgerij van Bergen op Zoom het gevoel te geven dat er door het college hard gewerkt wordt om de leegstand in het beeldbepalende Gouvernementsgebouw en in de binnenstad een halt toe te roepen.  

 


 

| ZOET – ZOUT |  

 

Met het besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen om fors geld te steken in een gezonde natuur en water heeft de tongen in West-Brabant en Bergen op Zoom weer los gemaakt.

Voor het Grevelingenmeer wordt €75 miljoen ingezet om een doorlaat te maken in de Brouwersdam, zodat het water in het meer doorlopend wordt ververst waardoor de natuur zich herstelt. Dat is voor het Grevelingenmeer hard nodig. Het Grevelingenmeer is op grotere diepten dood. En het water aan de oppervlakte is van een bedroevende kwaliteit en steeds minder toeristisch aantrekkelijk. Het Grevelingenmeer is stilstaand zout water. Met de 75 miljoen van de Rijksoverheid en het extra geld van de provincies Zeeland, Zuid-Holland en enkele gemeenten gaat het zoute water ververst worden door een getijdeslag van circa 50 centimeter.

Sommigen bepleiten al jaren de terugkeer van zout water in het Krammer, Volkerak, Zoommeer systeem in de hoop dat de waterkwaliteit van dat systeem dan verbeterd. Het is goed te realiseren dat, als er in de Oesterdam en of Philipsdam een dergelijke doorlaat zou worden gemaakt, de eventuele getijdeslag veel kleiner zal zijn. Hierdoor kan een verzilt Krammer, Volkerak, Zoommeer systeem soortgelijke problemen krijgen als nu in de Grevelingen. De gedachte dat het bij een zout Zoommeer makkelijk en goedkoop zal zijn de Binnenschelde te verzilten gaat niet geheel op. Het waterpeil van de Binnenschelde ligt bijna 1,5 meter hoger dan het Zoommeer. Alle verversing moet dan door inpompen en aflaten kunstmatig tot stand worden gebracht, een blijvende kostbare zaak. 

De gevolgen van een verzilting van het Krammer, Volkerak, Zoommeer systeem zijn groot. Zoetwater gebrek voor de landbouw, verzilting van de bodem tot Oudenbosch toe, waardoor veel teelten lagere opbrengsten geven.  Meer en andere corrosieve effecten op het scheepvaartverkeer op de Rijn-Schelde verbinding (ik schreef daar eerder over). De gevolgen voor Bergen op Zoom zijn ook de mogelijke zoutindringing van de bodem van de Bergse Plaat met risico’s voor de funderingen. Zoute lucht geef ook hogere onderhoudskosten aan huizen en gebouwen. Verven en metalen corroderen en verweren sneller. Op de website van Ons Water schreef ik in dit dossier al meer dan 40 artikelen.

Het is jammer dat velen geen afscheid kunnen nemen van een soort van zoute nostalgie. Nooit meer 1953 heeft geleid tot de aanleg van de dammen. Dat heeft gevolgen. De natuur past zich geleidelijk aan. De ervaren overlast is al van een volstrekt andere orde dan in 2003 toen de discussie zoet/zout startte. De fosfaat- en nitraatgehalten (de voedingstoffen van de algen) dalen al jaren. De natuur doet gratis het goede werk en er komt een moment dat de biotoop in het Krammer, Volkerak, Zoommeer systeem in evenwicht is. De plannenmakerij duurt al circa 15 jaar.  De onzekerheid over de verzilting van het Krammer, Volkerak-Zoommeer systeem, en als afgeleide de Binnenschelde, duurt voort en dat is meer dan vervelend. Het wordt tijd dat de overheid en de politici bij zinnen komen en de plannenmakerij afblazen als volkomen overbodig en te risicovol.

En voor de Bergenaren: Jammer dat de krabben aan onze kust zijn verdwenen. Maar we hebben er veiligheid, minder onderhoudskosten en bij vorst een mooie ijsvlakte om te schaatsen voor terug gekregen. En ook tijdens de vastenavondperiode voelen we ons echt niet minder krabben omdat ze voor onze kusten verdwenen zijn.

Omroep Brabant heeft er een filmpje over gemaakt en een artikel over geschreven.

Louis van der Kallen

 


 

| KIEZERSBEDROG |  

 

Het is weer verkiezingstijd. Op social media zie je gesponsorde berichten voorbij komen van verschillende partijen om zichzelf te promoten voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart. Hartstikke goed natuurlijk, want het is van belang dat de kiezer 21 maart naar de stembus gaat en dan ook een gewogen beslissing neemt.

De gemeenteraad beslist namelijk over de zaken die dicht bij je staan. Bijvoorbeeld hoe je wijk eruit ziet, hoeveel subsidie jouw vereniging krijgt of hoe de zorg voor de jeugd en hulpbehoevende is ingericht. Helaas zien we de afgelopen decennia dat de belangstelling voor de lokale politiek afneemt. Steeds minder burgers weten hun weg naar het stemlokaal te vinden. Hoe komt dit eigenlijk? Als ik op straat sta en met de mensen spreek, hoor ik vaak dat men geen vertrouwen meer heeft in de politiek. Ze zeggen het een en doen het ander. Zelf ben ik nog een jonge vrouw van 23 en dus relatief jong binnen de Bergse politiek. Maar als ik nu zo om me heen kijk, zie ik wel waardoor dit wantrouwen in de politiek opgeroepen wordt.  De gesponsorde berichten die ik namelijk op mijn facebook tijdlijn voorbij zie komen zijn met name van landelijke partijen met mooie beloftes. Ook op de televisie komen deze filmpjes in reclameblokken voorbij. Zo zie ik bijvoorbeeld dagelijks een mooi gelikt filmpje van onze minister president Mark Rutte voorbij komen, die pleit voor het behoud van zwarte piet. Mooi zo’n filmpje van zo’n landelijke politicus, maar om nu dit onderwerp in te zetten om binnen Bergen op Zoom meer kiezers te trekken?

Verder zie ik nog een mooi filmpje van de PvdA voorbij komen. Dat gaat over het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Vervolgens sluit de PvdA af met de slogan “Stem daarom 21 maart PvdA”. Waarom? De lokale politiek gaat helemaal niet over wet en regelgeving die invloed uitoefenen op het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen. Daarnaast zou een landelijke partij als de PvdA haar bevoegdheid al lang onttrokken kunnen hebben uit Europese wetgeving. In 1975 is namelijk al in richtlijn 75/117/EEC vastgelegd dat vrouwen en mannen evenveel betaald moeten krijgen voor hetzelfde werk. Mocht de PvdA echt iets willen betekenen voor gelijke beloning van mannen en vrouwen, dan kan zij zich beter op deze wetgeving richten dan de kiezer vragen 21 maart op de PvdA te stemmen, omdat de gemeente toch geen invloed kan uitoefenen op dit probleem.

Het laatste voorbeeld dat ik wil aanhalen is het bezoek van landelijke kopstukken van D66 aan Bergen op Zoom afgelopen week. Wederom: top als landelijke politici zich oprecht laten interesseren voor Bergen op Zoom. Echter blijft de vraag: waarom nu? Waarom komen landelijke politici nu om te praten over landelijke onderwerpen? De lokale verkiezingen zouden juist moeten gaan over datgene dat op gemeentelijk niveau besloten wordt. Landelijke partijen doen afbreuk aan het vertrouwen in de politiek als zij juist nu campagne gaan voeren met landelijke aangelegenheden.

Als ik op straat sta hoor ik namelijk ook verschillende problemen waar ik helaas maar één antwoord op heb: daar gaat de gemeente niet over. Nu ik de campagnes zie van de verschillende landelijke partijen snap ik het ongenoegen dat leeft bij de burger heel goed. Er wordt namelijk gedacht: ik heb 21 maart toch PvdA gestemd? Waarom gebeurt er nu dan niets binnen mijn gemeente aan de inkomenskloof tussen mannen en vrouwen? Terechte vragen waar na 21 maart nooit meer antwoord op wordt gegeven.

Graag wil ik dat de lokale politiek weer gaat doen wat zij moet doen: zich inzetten voor lokale thema’s binnen de gemeente Bergen op Zoom. Daarom roep ik alle landelijke partijen op om zich te presenteren in de lokale thema’s en geen valse beloftes te doen aan de kiezers van Bergen op Zoom. Hierdoor wordt de burgers alleen maar ontwapend van zijn stemrecht, gezien zij onjuist geïnformeerd worden. Laat de burger weer aan zet!

Manuela van Gent

 


 

| M/V |  

 

Laatst zag ik op facebook een lijstje voorbij komen met als thema het percentage vrouwen op de kandidatenlijsten van de aan de gemeenteraadsverkiezing deelnemende partijen. De BSD stond met 12,5 % helemaal onderaan. Schande, schande was de boodschap.

Nu hebben we allemaal thuis de folder van de gemeente Bergen op Zoom gekregen met de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 21 maart. Wat valt dan op? De BSD is van de 10 deelnemende partijen de enige die achter de namen van de kandidaten geen M/V heeft vermeld.

Waarom niet? Het hoeft wettelijk niet en de BSD vindt het volkomen irrelevant. Het maakt voor de BSD niet uit of een kandidaat vrouw of man is of van welke gender dan ook. Het gaat om de kwaliteiten van een kandidaat en of een kandidaat zich met hart en ziel wil inzetten voor de gemeente en haar inwoners. De BSD is een M/V discussie ver voorbij.

Het zou goed zijn als ook anderen dit hokjes denken achter zich laten.

Louis van der Kallen

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN