EEN KAARTJE VAN DE BURGEMEESTER

 

   


 | LVDK 20028 | 05-05-2020 |

 

Geacht college,

 

In BNdeStem van maandag 27 april viel te lezen “Burgemeester Bergen op Zoom stuurt 4.000 Koningsdagkaarten aan bewoners en verzorgenden. De afgelopen week heeft ondergetekende nogal wat opmerkingen gekregen over deze actie.

Het is mooi dat onze burgervader ‘bewoners en verzorgenden graag een hart onder de riem wil steken met een zonnig kaartje’. Met de motivering in de krant: “En zeker ouderen en andere risicogroepen die in een tehuis of instelling verblijven. Zij mogen niet naar buiten en kunnen niemand ontvangen. Ze zijn echt aan huis gekluisterd. Ook het verzorgend personeel in deze instellingen heeft nu allesbehalve normale werkomstandigheden “ is niets mis.

Toch valt deze actie niet bij iedereen, in deze tijd van chronisch geld tekort bij de gemeente met zelfs een aangekondigde uitgavenstop, goed. Met uitspraken van wethouders als de stormbal is gehesen en “We gaan door het ijs” is de uitgave voor 4000 kaartjes voor veel burgers een raadsel. Maar ook de timing. Sinds enkele jaren wordt er op maandag geen post meer bezorgd. Dus hoogstwaarschijnlijk ook niet op maandag 27 april 2020. Terwijl er normaliter op Koningsdag ook geen postbezorging is!

  • Hoe was de bezorging geregeld, was het een speciale bezorging?
  • Was koste de actie?
  • Ten koste van welk budget komen de kosten?
  • Hoe past een dergelijke uitgaaf in een uitgavenstop?

Hoe sympathiek ook, veel burgers en de BSD-fractie denken dat deze actie niet bijdraagt aan de ‘boodschap’ wij moeten en zijn zuinig. Het besef moet groeien dat er voor veel leuke dingen feitelijk geen geld meer is. Als we op dat vlak alle neuzen dezelfde kant uit willen hebben (in de politiek en in de organisatie) moet er steeds het goede voorbeeld gegeven worden.

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.