TROTS! OF TOCH NIET?/ HANDHAVING GEVRAAGD/ HERKENNING

| jaar 4 | nummer 189 |

| 26-11-2017 | 09.00 uur |


 

| TROTS! OF TOCH NIET? |  

 

Als gemeenteraadslid volg ik al jaren wat er in ons mooie Berge gebeurt. En hoe dat stadje aan de Schelde met regelmaat door een gebrek aan liefde van de bestuurders verkracht wordt of op zijn minst niet de aandacht krijgt die een schone ‘maagd’ verdient.

Over het gebrek aan liefde schreef ik eerder in nieuwsbrief 180. Met de verzuchting “waarom er zo weinig ‘Frans Wakkee’s ‘ geboren worden. Van mensen als Frans Wakkee, in het verleden belast met de herbestrating van het centrum, spatte de liefde voor zijn werk er vanaf en dat soort mensen zorgden er voor dat het werk ook kwalitatief uitgevoerd werd.”  In nieuwsbrief 145 gaf ik een paar voorbeelden hoe je met liefde voor de identiteit van de stad met eenvoudige middelen die identiteit aan de eigen burgers en bezoekers kan etaleren en daarmee de nieuwsgierigheid kan opwekken om je erin te verdiepen, je ermee te verbinden en de liefde voor de stad en haar geschiedenis op te wekken. In nieuwsbrief 175 besteedde ik aandacht aan de herinrichting van de Noordsingel. Ik schreef toen: “Wat is echt fout? De keuze van de gebruikte bestratingsmaterialen!” Onder de kop: “dood door schuld” schreef ik daar al vaker over.

Voor mij een reden om een kijkje te nemen bij het heringerichte ‘Stationsplein’. Visueel ziet het er naar mij gevoel netjes uit. De gebruikte materialen hadden echter ten aanzien van klimaatbestendigheid en hittestress veel beter gekund. In vergelijking met de Noordsingel waren er dus geen lessen geleerd. Ik had gehoopt dat ik het college er ondertussen van overtuigd had dat de aanpak van hittestress en klimaatadaptatie in het algemeen, echte aandacht verdient en niet alleen lippendienst. Kortom dat ondertussen bij aanbestedingen geselecteerd zou moeten worden volgens de KAMVI methode (op de klimaatadaptief meest voordelige inschrijving). Het wordt tijd voor een afrekening in maart 2018. Wie niet leert van gemaakte fouten behoort als bestuurder geen toekomst te hebben!

Er zijn echter ook veel andere gemiste kansen en onbegrijpelijkheden. Voor veel geld is het tunneltje doelmatig opgeknapt. Ik begrijp dan niet dat als je naar het tunneltje afdaalt je ruim twee keer zoveel ruimte heb dan in het tunneltje. Hoeveel traplopers worden er in hemelsnaam verwacht? Terwijl er veel geld is besteed aan relatief dure stenen, is het groen in de ‘kuil’ erbarmelijk van kwaliteit. Weg mooi visitekaartje! 

Het ‘plein’ is verrijkt met een (zebra) krab. Ik vind een dergelijk kunstwerk zeker passend voor het Krabbegat Bergen op Zoom. Jammer alleen dat vooraf dan niet is nagedacht over de locatie van de krab en/of de locatie van drie putdeksels. Nu verstoren die de beleving van de krab. 

Mij valt ook op het gebruikte bladjesmotief bij  de bedekte (prefab) goten. Is hier over nagedacht? Zo ja waarom dit motief? Waarom niet een maple leaf patroon als eerbetoon aan onze bevrijders en de stedelijke vriendschapsband met Edmonton Canada?
Een wandeling door het oostelijk deel van de binnenstad leert ook dat er kennelijk niet zo iets is als een kwaliteitsnorm voor dit soort afdekplaten? Je komt verschillende soorten tegen. Mijn voorkeur gietijzer als herinnering aan onze gietijzerindustrie en als afbeelding een krab of een maple leaf.

Op het Stationsplein valt verder de boomkrans op. Mooi, maar weer anders dan elders in het gebied. Waarom die variëteit? Op allerlei plekken kom je andere tegen. Ook had Bergen op Zoom kunnen laten zien wie zijn wij, wat is onze geschiedenis. In de Sint Jozefstraat is er ooit een begin meegemaakt. Daar was de keuze drie kruizen. Op zich een goede keuze hoewel bij een bezoeker ook de gedachte op kan komen ben ik in Breda? In die straat valt dan weer op dat zelfs lantarenpalen zijn omringd door een boomkrans en op het einde van de straat bij de HEMA lijkt de boom er plotseling niet bij te horen met weer een andere boomkrans.

Mijn advies: denk na over hoe wij de mooie binnenstad willen presenteren. Boomkransen, afdekplaten van goten, putdeksels en kunst in de vorm van een (zebra) krab bieden kansen om iets te tonen van je stad en kwaliteit en inspiratie te bieden. Dat vergt nadenken over wat je wilt en wat je wilt zijn als stad. Het vergt een lange termijn visie. Maar wat het vooral vergt is echte liefde voor Bergen op Zoom en haar geschiedenis en haar toekomst.   

Louis van der Kallen

 


 

| HANDHAVING GEVRAAGD |  

 

Gisteren waren de Big Belly’s bij de Jumbo en de HEMA in het centrum overvol en was de omgeving van deze twee Big Belly’s ‘opgesierd’ met het nodige afval afkomstig van vooral hangjongeren en daklozen die graag een biertje nuttigen in de openbare ruimte.

Op de vroege zaterdagmorgen werd dit geconstateerd door mensen van de afdeling Handhaving en in de loop van de ochtend opgeruimd. Het is aardig als op zaterdagmorgen handhaving door het centrum rijdt, maar misschien is het beter dat op de vroege vrijdagavond te doen wanneer daklozen en hangjongeren op straat bier drinken en er een puinhoop van maken. Wat op de twee bijgaande foto’s is te zien, is geen reclame voor onze binnenstad. Artikel 2:48 van de APV inzake verboden drankgebruik luidt: “Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door of namens het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben“. Waarom wordt hier zelden of nooit dit artikel toegepast om overlast te beperken c.q. te voorkomen? Diverse plaatsen in het centrum komen hier zeker voor in aanmerking.

Louis van der Kallen

 


 

| HERKENNING |  

 

De VVD wil  een proef met vuurwerkvrije zones was een bericht in BNdeStem deze week. Ik wilde in 2008 al dat het college dat zou over wegen. Ik schreef er een brief over in januari 2008 naar aanleiding van mijn absurde ervaring op de oudejaarsavond van 2007.

Ik schreef toen onder ander: “Wat bedrijven niet mogen of een vergunning voor nodig hebben mogen gewone burgers op oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht volkomen legaal wel, zoals: 

 • ernstige geluidsoverlast veroorzaken
 • gehoorschade toebrengen
 • (voor de afstekers) gehoorschade oplopen
 • huisdieren traumatiseren
 • mensen als ondergetekende letterlijk een benauwde avond en nacht bezorgen
 • mensen door het aanhoudende lawaai aanzienlijke stress bezorgen, terwijl zij als hartpatiënt dat juist zouden moeten vermijden
 • mensen door het binnengedrongen fijnstof extra huishoudelijk werk bezorgen, terwijl ze dat qua gezondheid al slecht aan kunnen
 • chemische mist veroorzaken
 • fijnstof veroorzaken en verspreiden, waardoor op 1 januari grote delen van het land lijden onder door fijnstof veroorzaakte smog
 • de bodem verontreinigen met chemische schadelijke stoffen
 • zure regen veroorzakende stoffen in de atmosfeer brengen
 • via de gescheiden rioolafvoer chemicaliën in het oppervlaktewater brengen.”

In die zelfde maand richtte ik een concreet verzoek tot het college met een beroep op het APV artikel van toen dat de aanwijzing van een vuurwerkvrije zone mogelijk maakt. “Artikel 2.6.3 lid 1 (Het is verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door burgemeester en wethouders in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.)”. In een andere brief wenste ik informatie over de handhaving inzake consumentenvuurwerk met een verwijzing naar “Artikel 2.6.3 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling: lid 2. Het is verboden consumentenvuurwerk op of aan de weg of op een voor publiek toegankelijke plaats te bezigen indien zulks gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.”. Het college werkte toen niet echt mee. Eerst wilde het geen besluit nemen over mijn verzoek wat na een door mij ingediend bezwaarschrift wel volgde, maar afwijzend bleek.

Toen maakte de VVD, net al nu deel uit van het college. Een college wat de vrijheden van de burgers toen niet wilde beperken. Maar misschien maakt de VVD in de aanloop naar de verkiezingen een draai van 180 graden. Nu maar hopen dat het ergens toe leidt en het na de verkiezingen ook nog een wens blijft van de VVD, want met na verkiezingen verdwijnende VVD voornemens heeft de BSD, en helaas ook Bergen op Zoom, veel ervaring. Maar wees getroost de BSD zal de VVD daar keer op keer aan weten te herinneren.  

Louis van der Kallen