SPECIALE UITVOEGSTROOK AMBULANCES A4/A58 , KENMERK MM/PVDK/14074

 


 

Bergen op Zoom, 20 oktober 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:         Speciale uitvoegstrook ambulances A4/A58, kenmerk MM/PvdK/14074

 

Geacht College,

Het is de BSD bekend dat het stukje A4/A58 bij Bergen op Zoom onder Rijkswaterstaat valt en dat ter plaatse een hoog groepsrisico bestaat. Ook is het ons bekend dat de speciale uitvoegstrook vanaf de snelweg A58 naar het ziekenhuisterrein van het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal een geschiedenis kent met Rijkswaterstaat en daar niet zonder slag of stoot kon blijven. Over deze speciale uitvoegstrook kan een ambulance, zonder vertraging door omrijden, de eerste hulp post snel bereiken.

De BSD vraagt zich af of, met in het achterhoofd o.a. het ter plaatse geldende groepsrisico (want bij een ongeval onder die verhoogde risico’s is een directe aansluiting om sneller bij ziekenhuis Lievensberg te komen een aanvullend argument) het college bereid is om op Rijkswaterstaat een moreel appèl te willen doen. Een appèl om te kijken of het mogelijk is om direct vanaf de afslag aan de snelweg A4/A58 een aansluiting te maken, waardoor ambulances rechtstreeks het ziekenhuisterrein op kunnen rijden. Ieder seconde telt nietwaar?

De BSD wil dan ook het college vragen de mogelijk levensreddende seconden in te brengen bij Rijkswaterstaat. 

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Piet van den Kieboom

Marcel Mulder, fractieassistent