COMPLIMENTEN/ BEGROTING 2019, DEEL 4/ ROVERSBENDES/ KLOPJE OP EIGEN SCHOUDER

| jaar 5 | nummer 239 |

| 28-10-2018 | 09.30 uur |


 

| COMPLIMENTEN |

 

De speeltuin aan de Boulevard is een paar weken geleden weer open gegaan. Toen deze sloot was er nogal wat achterstallig onderhoud en waren sommige toestellen in een staat dat ze aangemerkt moesten worden als onveilig.

Een inspectie ter plaatse heeft mij geleerd dat het achterstallig onderhoud is ingelopen. Een deel van de toestellen is verwijderd omdat ze de fase van repareren voorbij waren. Veel ver versleten ophangpunten zijn vervangen. Daarvoor mijn complimenten. Is het nu allemaal tip top? Dat nog niet, maar het is dan ook een speeltuin die al jaren in gebruik is. Met name een aantal ophangpunten bij de hangmatjes vragen in de nabij toekomst hernieuwde aandacht. Maar voorlopig is de zaak weer veilig voor zover het de toestellen betreft en kunnen kinderen en hun begeleiders er weer veel plezier hebben.

Louis van der Kallen

 


 

| BEGROTING 2019, DEEL 4 |

 

In het eerste artikel over de begroting 2019 schreef ik over de slechte ontwikkeling van de werkgelegenheid in Bergen op Zoom met cijfers over de periode 1998 – 2013, waarin Bergen op Zoom nadrukkelijk achterbleef bij soortgelijke gemeenten in Noord-Brabant.

Die trend is helaas nog niet omgebogen. De eigen cijfers, opgetekend in de gemeentelijke begroting, spreken boekdelen. Verhoudingsgewijs kent de gemeente Bergen op Zoom minder banen per woning dan het landelijk gemiddelde en is de trend dalende. Het aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar is landelijk 134, in Bergen op zoom in 2016 113,8 en in 2017 113,6. Ook de groei van het aantal banen en vestigingen in Bergen op Zoom is lager dan in de rest van de regio West-Brabant. Aanvullend beleid is nodig. Qua ligging en vervoersmodaliteiten heeft Bergen op Zoom veel te bieden. Een goede ontsluiting via snelwegen, een leidingenstraat, een hoofdwatertransportas en een spoorverbinding. Oosterhout en Waalwijk zouden er jaloers op moeten zijn. De werkelijkheid is anders. Hun werkgelegenheid groeide vanaf 1998 4 tot 5 keer zo hard. Rara hoe komt dat? Er is maar één antwoord. Zij waren bereid en durfden bedrijfsterreinen aan te leggen en daarover met ondernemers afspraken te maken en samen met hen plannen te maken, ideeën te ontwikkelen en conferenties te organiseren over bijvoorbeeld het transport over water en robotontwikkelingen.     

Louis van der Kallen

 


 

| ROVERSBENDES |

 

In Nederland hebben we gezamenlijk een sociaal vangnet ontwikkeld om inwoners, die tijdelijk niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien, toch over voldoende middelen van bestaan te laten beschikken. Dit is een groot goed en past bij een beschaafde samenleving. Dat daar niet altijd op een even beschaafde manier mee wordt omgegaan is dus wel gebleken.

Eerst hadden we enkele jaren geleden de fraude met zorgtoeslagen gepleegd door criminele bendes uit Bulgarije. Recentelijk werden we geconfronteerd met Polen die, geholpen door malafide tussenpersonen, voor miljoenen hadden gefraudeerd met WW-uitkeringen. Deze week werden we opgeschrikt door een gigantische oplichting van de SVB en Gemeenten voor ten onrechte ontvangen (aanvullende) bijstandsuitkeringen door mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst. Dat dergelijk gedrag niet te tolereren is en een harde aanpak verdient zal menig burger beamen. Maar onze toezichthouders en handhavers vatten het wel erg gemakkelijk en laconiek op.

Een rechter stelde in het verleden Turkse fraudeurs, die het niet eens waren met stopzetting van de bijstandsuitkering door de gemeente Tilburg als straf voor het frauderen met uitkeringen, in het gelijk. De gemeente zou zich te expliciet gericht hebben op uitkeringstrekkers van Turkse komaf en dat is discriminatie!

De recentelijke omvangrijke fraude met (aanvullende op tekort aan AOW) bijstandsuitkeringen betreft tientallen miljoenen euro’s aan bijstandsuitkeringen die ten onrechte zijn verstrekt aan personen die in Turkey, Marokko en Suriname bezit hebben in de vorm van één of meerdere woningen en zelfs hotels! Zij hadden daarover geen melding gemaakt bij de gemeente en de SVB.

Maar waar ik het meest van ben geschrokken is dat de VNG, die opkomt voor de belangen van de gemeenten in Nederland, een gericht onderzoek onder de uitkeringstrekkers van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst afwijst, want dat is discriminatie. Nou vraag ik je, waar zijn we in dit land, waar hard werkende burgers het geld moeten opbrengen voor deze frauduleuze uitkeringen, mee bezig. Het wordt nog gekker als we deze week in de krant moeten lezen dat een dochter, die een bijstandsuitkering geniet en haar demente moeder intensief mantelzorg verleend en daarvoor het bankpasje van haar moeder mag gebruiken om boodschappen voor haar moeder te kunnen betalen, strafrechtelijk is vervolgd. Zij had volgens de sociale dienst ten onrechte een bijstandsuitkering ontvangen over een periode omdat de dochter van haar moeder twee maal € 5.000,- mocht opnemen voor haar zelf als extraatje op de bijstandsuitkering. De straf bestond uit het terug moeten betalen van 2 maal € 10.000,-. Uiteindelijk maakte de rechter er 2 maal € 5.000,- van. Hier is sprake van forse rechtsongelijkheid, dus van discriminatie!

Willen we ons zorgvuldig opgebouwde sociale zekerheidsstelsel overeind kunnen houden voor mensen die dit echt nodig hebben, dan zullen we dit frauderende gespuis uit Turkey, Marokko en Suriname hard moeten aanpakken en desnoods levenslang van een uitkering moeten uitsluiten. De fraudeurs verdienen geen betere behandeling. En als ze het hier niet mee eens zijn, kan ik maar een advies geven: Ga je praktijken eens uitproberen in Turkey, Marokko of Suriname. Maar daar  zijn deze bendes waarschijnlijk niet welkom en worden ze zelfs niet toegelaten.

Ik wil bij deze de wethouder, verantwoordelijk voor de bijstandsuitkeringen in Bergen op Zoom, van harte aansporen ook in Bergen op Zoom dit criminele gedrag  te onderzoeken en bij constatering er van keihard op te treden. Alleen al om de goeden niet te laten lijden onder de kwaden!

Piet van den Kieboom

 


 

| KLOPJE OP EIGEN SCHOUDER |

 

Jarenlang klaagden bewoners en politici over het wildwest parkeergedrag in het centrum. Er gebeurde niets. Recent zijn er plotseling wel parkeercontroles en is de wethoudster het beu. ,,We gaan handhaven met een H”. “Wie in de avonduren en ’s nachts fout parkeert in het centrum van de stad kan rekenen op een bekeuring” was in BNdeStem te lezen.

Ik heb zomaar het gevoel dat de politie en de wethouder wakker zijn geworden door mijn geschrijf. Op 12 september 2018 heb ik een WOB verzoek ingediend bij de Politie Zeeland-West Brabant. Een WOB verzoek bij de politie is niet echt gebruikelijk voor een raadslid. De reactie kwam snel en de BSD-fractie kreeg de gevraagde informatie, de door de politie Zeeland-West Brabant opgelegde parkeerboetes in het jaar 2017 voor parkeren/stilstaan.

De cijfers spreken voor zich:

–        Bergen op Zoom          269 boetes
–        Breda                       3286 boetes
–        Roosendaal                 628 boetes
–        Tilburg                        994 boetes
–        Terneuzen                     53 boetes

Zelf berekende ik de kans dat een inwoner van een gemeente een parkeerboete krijgt opgelegd door de politie Zeeland-West Brabant (ook die cijfers spreken voor zich):

–        Bergen op Zoom        0,41 %
–        Breda                       1,81 %
–        Roosendaal               0,81 %
–        Tilburg                     0,47 %
–        Terneuzen                 0,09 %

Op 20 oktober schreef ik een brief naar het college met deze cijfers. Prompt ging de politie aan het bekeuren. Het was zelfs het college nu duidelijk dat het raar was en onbegrijpelijk dat de politie in Breda een aanzienlijk hogere prioriteit legt bij het uitschrijven van parkeerboetes dan in Bergen op Zoom (een factor 4,5 groter). Het is vast allemaal toeval en de gemeente was hier volgens de wethoudster “al mee bezig”. Toch geef ik mij zelf een schouderklopje. Want ik denk dat zowel bij de politie als bij het college pas na mijn WOB verzoek en bovenstaande cijfers ze tot de conclusie kwamen dat dit soort verschillen in handhaving aan het publiek en de politiek niet uitlegbaar zijn.
Nu maar hopen dat niet alleen het centrum de hoognodige aandacht krijgt maar ook de andere wijken van Bergen op Zoom en Halsteren.

Louis van der Kallen

 

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN